Глобалният вятърен капацитет ще нарасне с над 50% за пет години

Световният ветроенергиен капацитет се очаква да нарасне с повече от 50% през следващите пет години, според Глобалния ветроенергиен енергиен съвет (GWEC).

Годишният доклад на GWEC показва, че капацитетът на ветроенергийните системи в глобален мащаб може да достигне до 840GW до 2022 г. Това е с 56% пояече от регистрираните 539GW в края на 2017 г.

През 2017 г. в света са добавени нови 52,2 GW вятърни мощности. Новодобавените мощности представляват увеличение с 11% спрямо общия капацитет в края на 2016 г.

Въпреки това общият обем на новия капацитет за 2017 г. е с 2,1 GW по-нисък от общия брой инсталирани 54,6 GW през предходната година.

„Глобалният пазар ще се върне към растеж през 2019 и 2020 г., като отново ще прескочи бариерата от 60 GW и ще продължи да расте, макар и с по-бавни темпове, в началото на новото десетилетие“, се казва в докладите. „Очакваме да видим общите кумулативни инсталации да достигнат 840 GW до края на 2022 г.“, гласи документът.

„Като цяло цените за офшорните проекти, които трябва да бъдат завършени през следващите пет години, са към половината от това, което бяха през последните пет години, и тази тенденция вероятно ще продължи“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*