Дания стимулира конкуренцията между ВЕИ технологиите

Датското правителство публикува нова енергийна политика, която има за цел, наред с други неща, да създаде по-голяма конкуренция технологиите за добиване на чиста енергия, както и да намали средното ниво на подкрепа за възобновяемите енергийни източници до 0,10 датски крони на киловатчас.

Министерството на енергетиката, комуналните услуги и климата в Дания е озаглавило енергийната си политика “Енергия за зелена Дания”. Тя предвижда постепенното премахване на всички въглищни електроцентрали в страната и постигане на дял от 50% на възобновяемите енергийни източници до 2030 г. По отношение чистите енергийни източници датското правителство заяви, че ще продължи да насърчава конкуренцията между всички възобновяеми технологии, за да се постигнат по-ниски цени на електроенергията за потребителите.

Бюджетът от 15 милиарда крони, предвиден за изпълнението на политиката, включва 4,2 милиарда крони „за осигуряване на непрекъснато разширяване на наземните вятърни паркове и соларните фотоволтаици измежду останалите технологии за ВЕИ”.

Средствата ще бъдат разпределени за периода 2020-2024 г. Допълнителни 500 млн. крони ще бъдат отпуснати за изграждане на резерв от възобновяеми източници на енергия след 2025 г., каза министерството.

Системата за субсидиране, обясни правителството, ще бъде опростена: от 35 различни вида субсидии ще останат само четири до шест нови схеми, а средното ниво на директна помощ се очаква да спадне от приблизително 0,22 крони за киловатчас на 0,10 крони за киловатчас. Само една от четирите схеми ще включва слънчева енергия. Ще има и една отделна, технологично-неутрална схема за търгове, която ще може да насърчава фотоволтаика, наземни вятърни системи, офшорни ветроенергийни инсталации.

“Предвид несигурния характер на на технологиите и движението на цените от сега до 2030 г., ние трябва да избегнем планирането на точни подробности за енергийната политика толкова далеч в бъдещето в области, където подобно планиране би било икономически нецелесъобразно”, посочи в документа си датското правителство.

В края на ноември Сатската енергийна агенция публикува за публично обсъждане проект за търгове за комбинирани соларно-ветроенергийни системи. Ако предложението бъде одобрено от парламента, търговете – първите по рода си в страната – вероятно ще се проведат между 2018 и 2019 г. Планът за създаване на комбинирани соларно-вятърни паркове бе предложен от правителството миналото лято.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*