Наръчник на ООН съветва банките как да говорят за климатичните рискове

Препоръките за доброволно оповестяване на бизнес-рисковете, произтичащи от изменението на климата, могат да бъдат трудни – особено в рамките на съществуващите модели за управление на риска и политиките за задължително оповестяване. Стотици са компаниите, които говорят за намерението си да приемат рамката на Г-20 за разкриване на рискове, свързани с изменението на климата – ала съвсем малко са организациите, изготвили официална пътна карта за това.

За да стартира промяна в банковия сектор, специална група, свикана от Инициативата за финансиране на околната среда на ООН, публикува в четвъртък документ, който те наричат “методология” за оценяване и обсъждане на специфичните рискове и възможности, свързани с прехода към нисковъглеродна икономика. Примерите могат да включват планирани или съществуващи инвестиции в проекти за възобновяема енергия.

Рамката е разработена от консултанти от Oliver Wyman и Mercer с участието на 16 банки. Участвали са и експерти по кредитен риск, стрес тестове, бизнес-развитие и устойчивост. Наръчникът включва също така гледната точка на учените, разработващи климатични модели, от няколко института.

В края на юни е планирано публикуването на отделен наръчник, насочен към борбата с физическите рискове, свързани с изменението на климата, като наводнения, суши и други екстремни климатични събития.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*