Укротяването на ядрената енергия може да доведе до по-евтина, по-зелена енергия

атомна енергия
атомна енергия

99-те ядрени електроцентрали на територията на САЩ осигуряват близо 20% от енергийните нужди на страната и работят с все по-голям капацитет – от 50% в началото на 70-те години до 70% в началото на 90-те години и вече над 90%. Но, според ново изследване на Масачузетския тхнологичен институт MIT и Националната лаборатория “Аргон”, намаляването на капацитета на атомните електроцентрали и динамичното адаптиране на електричеството от тях така, че да се компенсира непредсказуемостта на възобновяемите източници, би могло да доведе до икономии както за потребителите, така и за собствениците на АЕЦ.

Атомните електроцентрали не трябва да работят на максимален капацитет, за да увеличат максимално своята ефективност, сочи изследването. Чрез динамично адаптиране на производството си, за да компенсират непредсказуемостта на чистите енергийни източници, АЕЦ биха могли да създадат симбиотична връзка, която може да сведе до минимум емисиите на парникови газове, като същевременно намали разходите за електроенергия за потребителите, както и разходите за експлоатация на собствениците на електроцентрали.

Учените, ръководени от главния изследовател Франческо Ганда, са разработили математическо представяне на оперативните ограничения на ядрените реактори и след това са използвали симулационни модели за оценка на разходите за производство на електроенергия, пазарните цени и приходите за електроцентралите. “Ядрените електроцентрали се управляват от различен набор от принципи в сравнение с другите видове генератори и подходът ни дава възможност да се представят тези взаимоотношения в анализа на енергийните системи и пазарите на електроенергия”, каза Ганда.

Проучването е установило, че едно от най-тежките ограничения за гъвкавата дейност на атомните електроцентрали е повишената концентрация на ксенон (неутронна отрова, която намалява реактивността на ядреното гориво) след всяко падане на мощността на реактора. Въпреки това изследователите с стигнали до извода, че атомните електроцентрали могат да бъдат не само ефективни, когато не работят на пълна мощност, но и напълно способни да реагират динамично на почасовите изменения на цените на електроенергийния пазар.

Документ, описващ изследването, се появи в скорошен брой на списание Nuclear Technology.

1 коментар

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*