Непал се готви да инсталира до 25 MW фотоволтаици

Държавната електроразпределителна компания в Непал NEA публикува обявление за набиране на предложения за избор на независими производители на електроенергия с цел изграждането на няколко слънчеви фотоволтаични централи из цялата страна. Избраните проекти от конкурса ще получат 25-годишно споразумение за изкупуване на електричеството.

NEA ще предостави стимули под формата на финансиране за “недостиг на жизнеспособност” – схема, която често се използва в Индия. Схемата обикновено се развива чрез публично-частни партньорства за подпомагане на големи инфраструктурни проекти чрез предоставяне на капиталова субсидия на определен етап от строителството на проекта. Този вид подкрепа обикновено е достъпна само тогава, когато проектите се избират чрез процес на конкурентно офериране.

NEA ще финансира търга с 20 млн. долара, които е получила от Стратегическия фонд за климата – фонд за инвестиции с многобройни донори, управляван от Азиатската банка за развитие (АББ). “Финансирането следва да гарантира инсталирането на минимум 25 MW нови инсталации за слънчева енергия до 2018 г.,” заяви АББ. „Но по-важното е, че то ще предостави бизнес-модел, който може да бъде възпроизведен и мащбиран на други места в южноазиатската страна“.

През май 2017 г. NEA стартира проект, подкрепен от Световната банка, за редуциране на загубите в електроенергийната мрежа и създаване на условия за инсталиране на 25 MW нови слънчеви мощности. Хроничният недостиг на електроенергия понастоящем прави енергийната система на страната нестабилна. Достъп до електроенергия в момента имат около 65% от населението на Непал.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*