Уязвимите общности могат да са неблагоприятно засегнати от прехода към еко-енергия

възобновяема енергия

Изследователи от Университета в Индиана са разработили нов метод за идентифициране на общностите, които могат да бъдат негативно засегнати от политиките за развитие на чистата енергия, предназначени да ускорят прехода от изкопаеми горива към екологични решения.

Възобновяемите и устойчиви източници могат да доведат до намаляване на емисиите на парникови газове, по-чист въздух и възможности за икономически растеж. Преходът от изкопаемите горива към новата енергия обаче не винаги е лесен и влиянието, което оказва върху общностите, е различно.

„Енергийният преход ще донесе много предимства за обществото“, каза Саня Карли, доцент в Училището по обществени и екологични въпроси в IU Bloomington. „Но ползите, както и разходите, няма да бъдат разпределени пропорционално сред обществото. Моите съавтори и аз започнахме това проучване, защото смятаме, че е важно да изследваме разпределението на ползите и тежестите – и да помогнем на политиците и специалистите, които вземат решения, да идентифицират общностите, които са най-уязвими“.

Карли е един от авторите на „Рамка за оценка на географските различия в уязвимостта към енергийния преход“.

Тя и съавторите й са се заловили да намерят начин да определят кои общности в кои райони са изложени на най-голям риск от негативни последици от политиките, благоприятни за околната среда. Чрез адаптирането на инструмент, известен като „Диаграмата за определяне на уязвимостта“ (VSD) учените са идентифицирали географските райони и хората, които могат да бъдат определени като уязвими.

Често тези уязвими общности се намират на места, където изкопаемите горива представляват голяма част от местната икономика или където много хора не са в състояние да плащат за увеличените разходи за нова, чиста енергия. Определянето на общностите с най-висок риск от негативни социално-икономически последствия би направил възможно изготвянето на програми за помощ, които да спомогнат за ограничаване или премахване на нежеланите ефекти, твърдят изследователите.

„Важно е да документираме неблагоприятните последици от политиките, не за да се опитваме да подкопаем доверието или ефикасността им, а да разберем по-добре техните ограничения и нежелани последици“, казва Дейвид Кониски, също автор на статията и доцент в Школата по обществени и екологични въпроси при университета.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*