Vodafone ще използва само възобновяеми източници към 2025 г.

Британската телекомуникационна компания Vodafone обяви, че се присъединява към инициативата RE100 на Climate Group. Фирмата си е определила цел да добива 100% от енергията, която използва, от възобновяеми източници – не по-късно от 2025 г., за най-малко 100 свои обекта по света.

Понастоящем 13% от електроенергията, която Vodafone използва за захранване на дейността си, се произвежда от възобновяеми източници.

Фирмата е изчислила, че миналата година е използвала 6239 GWh енергия.

За да се постигне целта си, телекомът цели да въведе споразумения за закупуване на електроенергия, да закупи сертификати за възобновяема енергия и да инсталира на място възобновяеми инсталации.

Наред с това Vodafone има за цел да намали емисиите на CO2e, които произвежда от закупеното електричество, до нула, в сравнение с 2,19 милиона тона.

Компанията също така цели да намали своите емисии на парникови газове с 40% през разглеждания период чрез внедряване на по-енергийно ефективни системи.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*