Баобабите из Южна Африка измират подозрително бързо

Ново проучване на баобабовите дървета в Южна Африка показа, че повечето от дванадесетте най-големи и най-стари дървета от този вид в региона са умрели през последното десетилетие или в момента са много болни. Донякъде това може да се обясни с физически увреждания на отделните дървета, причинени от човека; изследователите обаче вярват, че изменението на климата, което се случва по-бързо в Южна Африка, отколкото на много други места по Земята, навярно е най-значимият фактор за лошото състояние на дърветата.

“Такъв катастрофален спад е твърде неочакван,” каза изследователят Адриан Патрут пред NPR. “Странно е, защото това са дървета, които могат да живеят по 2000 години или повече, а ние виждаме, че умират един след друг само врамките на нашия живот. Статистически подобно нещо е много малко вероятно”.

Баобабът е важно дърво за местните общности. Те имат голяма роля в местната култура. Могат да бъдат култивирани заради своите хранителни листа и плодове – и могат да бъдат източник на икономическо развитие. Разбира се, дърветата са значими за екосистемите, защото осигуряват местообитание и храна за голямо разнообразие от бозайници, птици, насекоми и влечуги.

Тъй като Южна Африка вероятно е жертва на резки температурни температурни увеличения и суши, разбирането на проблема с баобаите е неотложно. Загиването на толкова много дървета в кратъкпериод от време, само в рамките на последните няколко години, баобави през последните е смущаващо и знаково, смятат изследовтелите. Някои от тях се опасяват, че може би сме свидетели на настъпването на края на този емблематичен биологичен вид.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*