Шотландия намалила наполовина CO2 емисиите си от 1990 г. досега

Шотландското правителство обяви, че страната за трета поредна година е изпълнила законово заложената си годишна цел по отношение на опазването на климата. Страната е намалила своите емисии на парникови газове с 49% спрямо базовата линия от 1990 г. в периода до 2016 г., разкриват данни, публикувани от правителството.

С това страната определено ще спази ангажимента си за намаляване на въглерода с 42% до 2020 г., според цифрите.

„Тези статистики са изключително окуражаващи и показват, че почти сме намалили наполовина парниковите газове, отделяни в Шотландия, подчертавайки ролята ни на международен лидер в борбата срещу изменението на климата“, заяви Розана Кънингам, държавен секретар по въпросите на климатичните промени. „Ние всички играем роля в тази борба и искам да благодаря на домакинствата, общностите и бизнесите, които работят усилено всеки ден, за да намалят собствените си емисии. Но ние трябва да продължим напред и даже да работим по-бързо, ако искаме да изпълним задълженията си към децата, внуците и бъдещите поколения“.

През разглеждания период Шотландия, Англия, Уелс и Северна Ирландия са намалили емисиите си с общо 37,6%.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*