Обединеното кралство се нуждае от “глобален фонд за опазване на природата”?

Обединеното кралство трябва да канализира пари за създаването на “Глобален фонд за опазване на природата”, който да спомогне за спирането на „кризата“ в световен мащаб.

Това е главната препоръка от нов доклад, публикуван от два водещи мозъчни тръста, “Bright Blue” and the “Conservative Environment Network”. Докладът призовава правителството да отпусне 1 млрд. лири за помощ за опазване на природата “отвъд океана”. Публикацията твърди, че опазването и възстановяването на природата са от съществено значение за развитието, особено в най-бедните страни.

Документът предупреждава за нарастваща заплаха от незаконната търговия с диви животни и растения, добива на природни богатства, промяната в земеползването, развитието на инфраструктурите и изменението на климата, които биха могли да подкопаят усилията за икономическото развитие.

Много от тези фактори застрашават постигнатите през последните години успехи в борбата с бедността, със замърсяването, с изменението на климата и със загубата на местообитания.

Предложеният фонд би подкрепил усилията за опазване на природата в целия свят, например чрез създаване на мрежа от “Паркове на благосъстоянието”, подпомагане на проекти за устойчив поминък и възстановяване на биологичното разнообразие в замърсените райони. Според изследователите, британската “отвъдморска” помощ трябва да бъде генерално преразгледана, за да се поставят екологичните приоритети в центъра на политиките за подкрепа и съответно в основата на стратегиите за финансиране.

Финансирането може да бъде осигурено от бюджета на програмата “Официална помощ за развитие”, посочва докладът. В момента едва 0,5% от него се използва за природата,астойносттаму е 14милиарда лири годишно.

“Нашата съдба е неразривно свързана със здравето на планетата, а мащабът на щетите, които й нанасяме, е ужасяващ”, коментира евродепутатът-конерватор Зак Голдсмит в подкрепана предложението.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*