Ново поколение термопомпа предлага по-достъпно отопление и охлаждане

Нов вид термопомпа прави рентабилно и енергийно ефективно отоплението и охлаждането на сградите. Как става това? Чрез използване на различни източници на топлина с една машина – тя черпи от въздуха или от земята.

Международен екип от изследователи се е заел да посрещне нарастващата нужда от достъпни и ефективни климатизационни решения с подкрепата на ЕС чрез проекта GEOTeCH. Тяхната задача е да намерят рентабилно решение за отопление и охлаждане за къщи и малки сгради на база екологични източници.

Екипът на GEOTeCH е насочил вниманието си към този пазар поради основателна причина. Според Международната агенция по енергетика, сградите отговарят за 30-40% от световното потребление на енергия. Те са виновни и за значителен процент емисии на CO2. Системите за отопление, вентилация и климатизация представляват около половината от използваната енергия в сградите. Секторът постоянно расте, което прави още по-важно намаляването на потреблението на енергия и използването на възобновяеми източници.

Партньорите по проекта са използвали напредъка в технологията на геотермалната термопомпа, за да разработят нов тип термопомпа „с двоен източник“ – за отопление, охлаждане и снабдяване с битова гореща вода. Статията им, публикувана в Международния журнал за нисковъглеродни технологии, предоставя информация за характеристиките и ефективността на системата.

Иновативната система се възползва от източниците на топлина във въздуха или земята, в зависимост от експлоатационните и климатични условия. Тя може да избере най-благоприятния източник на топлина или съответно радиатор (респективно за отопление или за охлаждане) по начин, който й позволява да работи като термопомпа въздух-вода или земя-вода. Поради това през зимата тя може да осигурява топла вода за отопление на сградите, черпейки топлина от въздуха или от земята. Обартно, през лятото системата използва въздуха или земята като радиатор за охлаждане. Уредът също така осигурява целогодишно и битова гореща вода, която през лятото може да генерира, използвайки кондензиращата отпадна топлина от системата.

Термопомпата се демонстрира и наблюдава в четири обекта из Европа, единият от които е британският партньор по проекта – De Montfort University Leicester (DMU). Там са направени пет сондажа на места, където има достатъчно мека почва за сондиране на най-малко 10 м. В четири от сондажа са монтирани топлообменници. В петия отвор са монтирани температурни сензори, за да се записват данни за промените в температурата на земята. Също така се отчитат и данните за потреблението на енергия и за нивата на комфорт в демонстрационния обект, който репликира малка жилищна сграда.

„Геотермалната енергия е бъдещето – това е чист и устойчив източник на енергия“, казва проф. Грийнуф от DMU. „Повечето хора разчитат на газ, но има ограничено предлагане на изкопаеми горива, докато геотермалните термопомпи могат да използват практически неограничената топлина от слънцето, което пада на земята и затопля въздуха около нас. Хората погрешно смятат, че тези термопомпи са скъпи и че е необходимо много пространство, за да се инсталирате. Но не е нужно да е така“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*