По-доброто прогнозиране на слънчевото греене може да увеличи соларните добиви

Слънцето се превръща във все по-важен източник на чиста електроенергия. Точните прогнози за слънчевата светлина, разработени от изследователите на A*STAR, могат значително да подобрят производителността на системите за слънчева енергия, правейки я жизнеспособна алтернатива на източниците на енергия на базата на въглерод.

Една фотоволтаична електроцентрала може да покрие до 50 квадратни километра от земната повърхност и да генерира до милиард вата електроенергия. Този капацитет зависи от количеството слънчева светлина на даденото място. Затова способността да се предскаже слънчевата радиация е от решаващо значение за това колко енергия ще бъде добивана и подавана към мрежата в даден ден.

„Прогнозирането е ключова стъпка в интегрирането на възобновяемата енергия в електрическата мрежа“, казва Дажи Янг от Сингапурския институт за производствени технологии в Сингапур (SIMTech). „Това е нова наука, която изисква широк спектър от интердисциплинарни знания, като статистика, обработка на данните или машинно обучение“.

Янг, заедно с Хао Куан от Центъра за експериментални електроразпределителни системи A*STAR и колеги от Университета на Тенеси в Чатанога и Националния университет в Сингапур, са разработили цифров подход за прогнозиране на времето, който ефективно комбинира множество набори от данни за подобряване на точността на прогнозите за слънчевата радиация.

Почасовите промени в атмосферата, годишните промени в разстоянието между Земята и Слънцето, както и 10-годишните циклични промени у Слънцето могат да променят количеството слънчева светлина, достигаща до земната повърхност. Тези промени се проявяват в много различни времеви мащаби. Всички тези фактори следва да бъдат взети предвид при моделирането и прогнозирането на слънчевата радиация, съответно имат значение за добивите на слънева енергия.

Янг и екипът му са разработили рамка, която съчетава различните времеви рамки, като формира времева йерархия, която обобщава прогнозите, получени в различни периоди от време, като високочестотни, почасови данни и нискочестотни, дневни данни. Този подход е „асемблиращ“ модел за прогнозиране, който предвижда соларната генерация за слдващия ден много пъти, поотделно, използвайки данни с различни времеви параметри – почасово, двучасово и дневно“, обяснява Янг. „Тези различни прогнози след това се комбинират оптимално чрез статистически модели, за да се получи окончателната прогноза.“

Изследователите са изпробвали метода си за числово прогнозиране на времето, стъпвайки на данните от 318 фотоволтаични централи в Калифорния за една година. Техният метод на „времево помирение“ показва, че значително надминава другите числени прогнози за предстоящия ден.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*