Покачването на моретата ще коства на света по 27 млрд. долара годишно до 2100 г.

След 80 години цената на покачването на моретата може да достигне 27 милиарда долара годишно в световен мащаб. Океаните ще са с около 2 метра по-високи в сравнение с днес.

Това ще се случи, ако светът не успее да задържи глобалното затопляне в рамките на 2ºC. Изчисленията са на Националния океанографски център на Обединеното кралство.

Центърът казва, че средната глобална цена на наводненията, причинена от покачващото се ниво на морското равнище, може да достигне 14 трилиона долара до 2100 г., ако правителствата по света не постигнат целта на Обединените нации да намалят повишаването на глобалните температури, причинено от непрекъснато използване на изкопаеми горива, до по-малко от 2°C над равнищата преди индустриализацията. Но размерът и цената биха могли да бъдат много по-големи.

Тази цел бе договорена от 195 държави в Париж през 2015 г. Много политици и повечето учени призоваха „летвата“ от 2ºC да се разглежда като „по-скромен и осъществим лимит“, но в същото време да се търси начин намалението да е в рамките на 1,5°С. Редуцирането на емисиите на парникови газове, което вече е обещано чрез Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, не е достатъчно, за да се постигне границата от 2ºC.

Изследователите са установили, че страни „с висок среден доход – като Китай“ ще преживеят най-голямото увеличение на разходите за справяне с наводненията. Най-богатите страни обаче биха пострадали най-малко поради високото ниво на защита на инфраструктурата, на което вече се радват.

Изследването бе публикувано в списанието „Environmental Research Letters“.

„Повече от 600 милиона души живеят в нископланински крайбрежни райони, на по-малко от 10 метра над морското равнище,“ казва водещият автор на проучването Светлана Джеврева от Националния океанографски център на Обединеното кралство. „В затоплящия се климат световното морско равнище ще се повишава поради топенето на наземните ледници и ледените шапки – и от топлинното разширяване на океанските води. Така че повишаването на морското равнище е един от най-вредните аспекти на нашия затоплящ климат“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*