Швеция е на път да постигне ВЕИ целта си за 2030 г. до края на 2018 г.

Швеция си e определиla цел – да добави още 18TWh енергия от възобновяеми източници до 2030 г. Според шведската индустриална група – Шведската асоциация за вятърна енергия – в страната ще бъдат инсталирани 3 681 вятърни турбини.

Досегашният брой турбини, съчетани с инвестициите, които ще бъдат направени през втората половина на годината, вероятно ще доведат до генерирането на достатъчно капацитет за постигане на целта на страната повече от 10 години по-рано. Част от новия вятърноенергиен капацитет ще бъде изграден в Норвегия, с която Швеция споделя пазар на сертификати за възобновяема енергия.

Очаква се в края на декември да бъдат инсталирани 7 506 MW нови ветроенергийни мощности в Швеция.

Предвид нарастването на новите инсталации прогнозите са, че пазарните цени на сертификатите за възобновяеми енергийни източници ще бъдат с 70% по-ниски през 2021 г., отколкото през предходната година, поради факта, че производителите на електроенергия разчитат на субсидии.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*