ВЕИ надминаха въглищата в Германия

През първата половина на 2018 г. възобновяемите енергийни източници са допринесли с 36,3% за брутното производство на електроенергия в Германия. Поетапното извеждане от експлоатация на въглищните електроцентрали на пазарен принцип е вече на ход. Това обяви немската Федерална асоциация на енергийните и водните индустрии (BDEW). Освен това асоциацията заяви, че пазарното задвижване, поетапно излизане от производството на електроенергия на въглища вече е в разгара си.

Според данните на BDEW, Германия е генерила близо 118 милиарда киловатчаса от фотоволтаични и вятърни инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници през първата половина на 2018 г. Това представлява увеличение с повече от 10% спрямо същия период на предходната година.

Делът на възобновяемите енергийни източници в брутното потребление на електроенергия е около 36,3%. През предходната година той е бил 32,5%. В сравнение с първата половина на 2017 г., общото производство е намаляло от 328,5 млрд. kWh на 324,6 млрд. киловатчаса.

Лидер сред ВЕИ технологиите си остават вятърните инсталации. Вятърните паркове на сушата са допринесли за 14,7% от брутното производство на електроенергия през първата половина на годината. При тях е налице увеличение от 12,5% спрвмо същия период на предходната година. За разлика от тях делът на офшорната вятърна енергия се е увеличил само слабо – от 2,7% на 2,9%.

Делът на фотоволтаиката е 7,3%.

Биомасата е на трето място.Тя е осигурила 7,1% отелектричеството в Германия през първите шест месеца на 2018 г.

Делът на водноелектрическите инсталации е 3,3%.

Според предварителните оценки на BDEW, производството на електроенергия от централи, работещи с кафяви и черни въглища, е намаляло до 114 милиарда киловатчаса през първата половина на годината. Лигнитните въглища са произвели 22,5% от електричеството, а черните въглища – 12,6% от брутното производство на електроенергия.

Приносът на газовите електроцентрали също е намалял – от 44% до по-малко от 40 милиарда киловатчаса. Междувременно ядрените централи са достигали 11,3%, като по този начин са произвели по-голям дял в сравнение с предходната година.

“Тези цифри се оказват впечатляващи и доказват, че постепенното премахване на производството на електроенергия от въглища вече е на ход”, коментира Щтефан Капферер, председател на изпълнителния съвет на BDEW. Според него, този преход може да се осъществи изцяло на пазарен принцип, без държавни субсидии или друга форма на подкрепа.”Възобновяемите енергийни източници са във възход. Сега е необходимо, по-спешно от всякога, ускоряване на разширяването на електропреносната мрежа, за да се интегрират възобновяемите енергийни източници в енергийната система”.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*