Достъпни хибриди, интелигентни товари дефилират в Брюксел

Някои от най-иновативните и моерни транспортни средства, разрботени с финансиране от ЕС, се демострират тази седмица в Брюксел на изложението Transport Research Arena (TRA). Събитието ев част от инициативата на Еврокомисията да комуникра по-активно практическтие ползи от научно-изследователската дейност в ЕС и приноса им за стратегията Европа 2020. Те трябва да осигурят по-високо качество на живот и ще са двигател на икономическия растеж.

TRA е конференция, която се организира на всеки две години и представя бъдещето на наземния транспорт. На едно място се събират учени, изследователи, бизнеси, политици и законодатели в областта на пътищата и транспорта, специалисти по градска мобилност. Там се представят и дискутират бъдещето на зелените, умните и сигурните транспоертни системи.

Hi-CEPS (Високо-интегрирана тягова електрическа система за задвижване)

Проектът Hi-CEPS има за цел разработването на хибридни превозни средства, които могат да влязат в масово производство бързо и да са достъпни, приспособими и забавни за каране. Те ще бъдат на разположение на европейския пазар през следващите няколко години. Наред с другите неща, хибридни системи, които се разработват, използват иновативни начини за решаване на общи проблеми в хибридните технологии, като например предотвратяване на изключването на климатика, след като двигателят изключи. Превозните средства ще бъдат евтини, стандартни и регулируеми с оглед различните (алтернативни) горива. Проектът се координира от Centro Ricerche Fiat в Италия, участват 22 партньори – включително и Fiat, Ford и PSA Peugeot-Citroen – от 10 европейски страни. Подробности

Финансиране от ЕС: 9,88 милиона евро

EBSF (Европейска автобусна система на бъдещето)

Европейската автобусна система на бъдещето има за цел да накара хората да слязат от колите си и да се качат на автобусите, като направи автобусните системи в градските райони по-привлекателни. Проектът залага на нови и чисти технологии, както и на повишаване на ефективността и привлекателността на наличната инфраструктура и функционирането й. Проектът се координира от Международната асоциация за обществен транспорт (UITP), която представлява около 3 100 организации от 90 страни по света. Шест европейски града с различни размери и характеристики ще тестват напредъка по различните аспекти на проекта: Бремерхафен, Будапеща, Гьотеборг, Мадрид, Рим и Руен. Подробности

Финансиране от ЕС: 15,8 милиона евро

EasyWay

EasyWay има за цел подобряване на безопасността, намаляване на задръстванията и вредното въздействие върху околната среда и насърчаване на непрекъснатост на услугите на регионално и европейско ниво. Вместо да правим това чрез промяна на транспортната инфраструктура, EasyWay разработва интелигентни технологии, които предоставят на пътниците по европейските пътища информация в реално време и услуги за управление на трафика. Подробности

Финансиране от ЕС: 100 милиона евро

CIVITAS (Град-Жизненост-Устойчивост)

Инициативата CIVITAS помага на европейските градове да споделят своя опит в прилагането на по-чист и по-добър градски транспорт и да се учат един от друг на най-добрите и най-успешните идеи. Като цяло, почти шестдесет града в цяла Европа – от Талин до Порто и от Корк до Букурещ – функционират като живи лаборатории, които имат за задача да се справят с притесненията, свързани с енергийната ефективност, транспортна политика и безопасността на движението, алтернативните горива и околната среда. Подробности

Финансиране от ЕС: 180 милиона евро

ROADIDEA

ROADIDEA (Пътна карта за радикални иновации в европейските транспортни услуги) ще създава приложения, които съчетават метеорологична информация с данни за трафика, за да помогнат на участниците в движението по-добре да планират маршрута си и да реагират на неочаквани събития като задръствания и произшествия. Първото приложение, разработено в рамките на този проект, вече е налице в Холандия. То позволява на участниците в движението да проверяват времето на мястото, към което пътуват, времето по маршрута, трафика и пътните условия. Общо 14 организации от девет европейски страни – Белгия, Хърватия, Германия, Финландия, Италия, Унгария, Холандия, Словения и Швеция – са партньори в проекта. Европейската комисия предоставя 3 350 000 евро на проекта, реализиран по 7-мата Рамкова Програма на ЕС. Подробности

EURIDICE

Изследователите в проекта EURIDICE (Европейска интердисциплинарни изследвания, посветени на интелигентните карго-товари за ефикасна, безопасна и екологично чиста логистика) работят за създаването на система, която свързва товарите в даден камион, влак или кораб с транспортни фирми и институции, които може да имат нужда от данни за него. Устройства, монтирани в товарния отсек, обменят информация с тези в офисите на логистичните фирми или на митническите органи, за да се гарантира, че превозваните стоки се обработват по-бързо и ефективно. По този начин ако например един камион, транспортиращ прясна риба, има хладилни проблеми, компанията-оператор може да изпрати друго превозно средство, да прехвърли товара и да предотврати развалянето на рибата. Тригодишният проект е стартиран през 2008. Той се осъществява от консорциум, ръководен от италианска ИТ компания, и обединява общо 22 партньори от девет страни – Австрия, Германия, Гърция, Финландия, Италия, Холандия, Полша, Румъния, Словения. Европейската комисия, чрез своята 7-ма Рамкова Програма за научни изследвания, е осигурила 8 250 000 евро за проекта. Подробности

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*