Зелените градски пространства са антидот за депресията

Симптомите на депресия могат да бъдат намалени при хората, които имат достъп до зелени площи, сочи ново проучване. Изследователи от Филаделфия са превърнали празни парцели из града в зелени пространства, благодарение на което са установили, че възрастните, живеещи в близост до тези новозалесени райони, съобщават за осезаемо намалено чувство на депресия. Най-голямо въздействие има в кварталите с население с ниски доходи.

Изследователи от Школата по медицина при Университета “Перелман” в Пенсилвания са се обединили с членове на Пенсилванското лесовъдно дружество, за да преобразуват и наблюдават 541 произволно избрани свободни терена във Филаделфия. Такива парцели има много в региона. Те обаче са “съсредоточени в определени части на града”, а тези райони обичайно са по-бедните квартали. Според проучването, по-ниските социално-икономически условия със сигурност са в ущърб на психичното здраве.

Изследователите разделили терените на три групи: контролна група, в която нищо не е променено; няколко терена, които са почистени от отпадъци, и група парцели, където всичко, включително съществуващата растителност, е премахнато и презаселено с нови дървета и трева.

“Установихме значително намаляване на броя на хората, които се чувстват депресирани“, каза Юджин Саут, главен асистент в университета и съавтор на изслдеването. Екъпът й използвал психологическа измервателна скала, за да установи как се чувстват хората около новозалесените парцели. Това включвали запитвания за чувствата за безнадеждност, безпокойство и безполезност, както и измерване на сърдечния ритъм. Изследвани били хората, живущи около парцелите. “В районите, които бяха озеленени, открихме, че хората са намалили сърдечната честота, минавайкки през тези пространства,” казва Саут.

Макар че много предишни научни разработки са изследвали положителното въздействие на зелените пространства върху психичното здраве, експерти като професор Рейчъл Морело-Фрош от Калифорнийския университет в Бъркли твърдят, че този експеримент е „новаторски“. По думите й, досегашните пручвания винаги са били само с “наблюдателен” характер и не са предоставяли конкретни статистически резултати, както това проучване предлага.

Като се вземат предид и други изследвания, които говорят за намаляване на престъпността в регионите с повече зеленина и засилено взаимодействие в общностите, обитаващи такива региони, изпъква изводът, че залесяването е евтино и мощно оръжие за подобряване на много аспекти от благополучието на една общност, в това число и психичното здраве.

1 коментар

  1. Недоумение буди частта „и група парцели, където всичко, включително съществуващата растителност, е премахнато и презаселено с нови дървета и трева.“ Уви, това за мен компроментира цялото проуване и посланието му, което иначе би било хубаво.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*