Австрийци искат да захранват стоманодобивната промишленост само с чист водород

Много учени по света изследват методиза производство на енергията, която е необходима за живота ни, но по начин, който не накърнява околната среда. Сега една група учени се готви да създаде най-голямата пилотна фабрика за производство на зелен водород в света.

Водородното гориво може да се използва за различни – като се започне от захранване на ракетни двигатели и се стигне до повечето видове транспорт. Общоприето е разбирането, че наред с генерирането на електроенергия, водородът ще представлява и първичен енергиен носител, от който ще зависят транспортните средства, сградите, въздухоплавателните средства и дори националните икономики. Съветът по Водород изчислява, че до 2050 г. водородът ще представлява почти 20% от енергията, консумирана от крайните потребители.

Водородът може да бъде и основен източник на енергия за стоманодобивната промишленост. Това ще се опита да докаже проектът H2Future по Хоризонт 2020. Той включва съвместнотп предприятие „Горивни клетки и водород“ (FCH JU), което има амбициозната цел за генериране на „зелен“ водород, специално предназначен за стоманодобивната промишленост.

Международната енергийна агенция оценява, че сегашните дейности в тази област са отговорни за около 7% от общите емисии на CO2 в световен мащаб. Най-голямата компания за производство на електроенергия в Австрия – VERBUND – се е обединила заедно с още пет партньора – voestalpine, APG, K1-MET, ECN (заедно с TNO) и Siemens – за изграждане на система за полимерна електролитна мембрана (РЕМ) в стоманолеярната на voestalpine в Линц, Австрия. Съвместно съобщение за пресата отбелязва, че системата PEM ще може да генерира до 6 MW и се планира да бъде напълно функционираща през второто тримесечие на 2019 г.

Тъй като водородът не се среща по естествен път в достатъчни количества, с помощта на електричество, приложено директно върху вода (H2O), се разделят водородните и кислородните атоми. Системата се състои от положително зареден анод и отрицателно зареден катод. Те са разделени от специалната мембрана. Като се има предвид, че мембраната е протоно-обменна, водородните протони (Н+) могат да проникнат през мембраната, без да се смесват с други газове. Протоните се комбинират със свободни електрони в катода и образуват водород, който след това може да се съхранява и използва по-късно. Използвайки обявения капацитет от 6MW, електромагнитната система ще генерира, в идеалния случай, по 1 200 кубични метра водород на час. Крайната цел е ефективността на преобразуването да бъде 80%.

Ползите от използването на такава система включват

– ниски разходи,

– ниска нужда от поддръжка,

– високо качество на водорода,

– произведство с нулеви емисии,

– производство без допълнителни химикали.

Bart Biebuyck, коментира проекта H2Future във вест-алпийски прессъобщение:

Проектът има потенциала да демонстрира, че голяма и енергоемка индустрия като производството на стомана може да бъде зелена, обясни изпълнителният директор на FCH Барт Бийбуйк. Решението е икономически жизнеспособно, по думите му. То може да “докаже, че водородът е важна част от пъзела за постигането на европейските цели в областта на климата”.

След като централата бъде пусната в експлоатация през 2019 г., холандските изследователи от ECN ще координират, проучат и опитат да възпроизведат всички резултати в промишлен мащаб.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*