11 правителства помолиха ЕС да скрие провала им в борбата с мръсния въздух

Нарушавайки националните си лимити за замърсяването на въздуха, единадесет правителства от ЕС поискаха от Европейската комисия да увеличи „таваните“ за вредни емисии. Това са правителствата на Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Люксембург, Испания и Обединеното кралство. Еколози предупредиха, че че това е опит да се използва “вратичка в закона“, за да се прикрие неспособността на властите да намалят вредното замърсяване на въздуха.

Директивата за националните тавани за емисии (НЕК) на Европейския съюз определя абсолютни горни граници за количеството замърсяване, допустимо в която и да е страна в ЕС, в рамките на една година. Правителствата обаче могат да поискат повишаване на лимитите, определени за предходни години, при определени обстоятелства. Този процес е известен като “проверовъчно коригиране”. Защитници на околната среда и човешкото здраве обаче са категорични, че подобни корекции “подкопават закона”, тъй като целите могат да бъдат вдигнати, след като нормите не са спазени.

“По-рано тази година ние приветствахме решението на Комисията да изпрати редица правителства в Съда, защото не са успели да прочистят токсичния въздух в своите страни. Сега искаме от Комисията отново да предприеме действия и да защити европейците от вредното въздушно замърсяване”, заяви Маргарита Толото, директор на Европейското бюро по околната среда за политиката по качеството на въздуха. Това е най-голямата европейска мрежа от екологични организации – със 141 члена от 30 страни.

Правителствата са кандидатствали за корекции или за някои, или за всички години в периода между 2010 г. и 2016 г.

В писмо, изпратено от ЕБОС, AirClim и ClientEarth до европейския комисар по околната среда Кармену Вела, генералният секретар на ЕБОС Джеръми Уейтс заявява, че използването на корекции трябва да бъде сведено до „абсолютния минимум“. Нужно е също да се вземе под внимание дали правителствата са предприели решителни действия за справяне вредните емисии, преди да бъдат направени каквито и да било корекции.

Най-новите искания за корекции се отнасят до емисионните тавани за азотните оксиди (NOx), амоняка (NH3) и неметановите летливи органични съединения (NMVOC). Всички правителства, които искат корекции в своите норми за NOx, използват “пътния транспорт” като оправдание. Корекциите за NH3 и NMVOC стойностите са най-вече свързани със селскостопанските дейности.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*