Чистите източници могат да осигурят 100% от електроенергията за света

възобновяема енергия

Представете си един свят с толкова много възобновяема, чиста енергия, че да може да се осигури всичкото електрическо, което е необходимо на планетата, надеждно и без прекъсване, денонощно, през цялата година. Ако изследователите в Обединеното кралство са прави, то не би трябвало да си го представяме – това може скоро да е самата реалност.

В доклад на Центъра за алтернативни технологии (CAT) се казва, че чистата енергия сега може да задоволи всичките ни нужди от електричество, използвайки само съществуващите технологии. Чисто електричество можем да имаме по всяко време на деня, през цялата година. Докладът се основава на “сценарии”, целящи постигане на целите на Парижкото споразумение, разработени в глобален, регионален, национален и поднационален равнище.

Сценариите, в смисъла, използван в доклада, са модели за намаляване на емисиите, описващи евентуалното бъдещо развитие, при което обществото е успяло да намали своите емисии на парникови газове в една или друга степен.

Докладът настоява, че възобновяемите енергийни източници могат да завладеят света, което е предизвикателство към по-ранните проучвания, предполагащи, че пречките за икономиката без изкопаеми горива са „непреодолими”.

Изследователите са оценили и картографирали над 130 от тези сценарии, включително 18 задълбочени казуса. Те са използвали най-съвременни техники на моделиране за „свят с нулеви емисии“, декарбонизация и до 100% възобновяема енергия. Географският им обхват се простира от Източна Африка до Западния бряг на САЩ и от Южна Азия до Северна Европа.

“Това лято кризата в климата стана ужасяваща… за хората, които изпитват крайните метеорологични явления – от Съединените щати до Япония и Бангладеш. Изготвили сме най-голямото проучване за сценариите за преминаване към екологична енергия и добрата новина е, че те показват, че е в нашата компетентност да направим необходимите промени за постигане на целите за намаляване на въглеродните емисии и да спрем най-лошите глобални климатични катаклизми”, каза Пол Алън, координатор на проекта на Zero Carbon Britain, водещ изследователски проект на CAT.

След предходната оценка през 2015 г., броят на сценариите е нараснал с 30%, а обхватът им се е разпространил така, че обхваща повече развиващи се страни. Това включва авишени амбиции за декарбонизация на енергийния сектор до 100%.

Резултатите показват и способността на възобновяемите енергийни източници да осигуряват надеждни доставки на електроенергия денонощно и през цялата година. Това е значимо поради упоритото настояване, че използването на изкопаемит горива е необходимо за предпазване от „прекъсвания” – невъзможността на някои форми на възобновяема енергия да гарантират непрекъснато снабдяване с електроенергия.

“Нашите сценарии все повече се основават на почасово моделиране, включително за развиващите се страни, което означава, че можем да покажем, че доставките на зелена енергия могат да задоволят търсенето 24 часа в денонощието и през всички сезоните”, каза Алън. “Чрез демонстрирането на потенциала на интелигентните системи за доставки можем да покажем, че възобновяемите енергийни източници могат да доставят нужната енергия, каквото и да е времето”.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*