София хвали горенето на отпадъци след визита във Виена

Представители на Столична община посетиха Виена, за да се запознаят с работещите там инсталации за изгаряне на „RDF гориво“, добивано от битови отпадъци. След визитата в раздела за околна среда на СО бе публикуван обширен текст, който възхвалява технологията.

„Виена има над 50 години практика в сферата на управлението на отпадъци и ние имаме възможността да се възползваме от натрупания опит и резултати при изграждането на софийската интегрираната система за управление на битовите отпадъци“, гласи публикацията, която цитира кмета Йорданка Фандъкова при посещението й в две инсталации за изгаряне на гориво от отпадъци – в Пфафенау и Шпителау. В делегацията са участвали още зам.-кметът по околната среда Йоана Христова, кметът на район „Сердика“ Тодор Кръстев и група граждани от район „Сердика“.

В края на миналата седмица четирима общински съветници от Столичния общински съвет изпратиха до кмета официално запитване какво налага това посещение във Виена. Писмото бе подписано от Венци Мицов, Светльо Витков, Иван Велков и Симеон Славчев. „Защо делегацията посещава Виена сега, когато Столичен общински съвет се произнесе на два пъти по решението, касаещо инсталацията за RDF в София – веднъж през юли 2017 и втори път – през месец май тази година, когато бе взето решение да бъде изтеглен заем в размер на 67 милиона евро за изграждането й?“, се пита в писмото. В него бе поставен и въпросът кои са столичните граждани, избрани да посетят Виена, как точно са подбрани, както и колко струва визитата и откъде се финансира.

Бъдещата софийска инсталация за „производство на топлоенергия от РДФ гориво“, според СО, „ е проектирана от датската компания Ramboll A/S, избрана след конкурс с 22 кандидата. Избраната технология отговаря на изискването на Европейската комисия за „най-добра доказана технология“, която Европейската комисия подкрепят с финансиране“.

„Избрана е технологията „скарно изгаряне“ заради предимствата по отношение на вида РДФ и по-малкото летяща пепел в димните газове. Същата технология използват и инсталациите във Виена,“ уточнява текстът, разпространен от СО. „Избрана е от Копенхаген за завода, който е пуснат в експлоатация 2017 г., и от Сингапур за съоръжение, което ще бъде пуснато през 2023 г. Над 450 подобни инсталации работят в цяла Европа. Най-много са в Скандинавските държави, Германия и Франция.“

Според информацията, инсталацията ще произвежда 58 MW топлинна енергия и 20 MW електроенергия. Заводът няма да допълни, а ще замени част от старите мощности на ТЕЦ „София“. Според СО, това ще доведе до намаляване на вредните емисии във въздуха.

През последните 2 години еколози предупредиха неколкократно, че изгарянето на отпадъци за добиване на енергия е неудачно решения за София. Всеки ден ще се образуват по 25 тона силно токсични пепели, които трябва да се обезвреждат в специални депа за опасни отпадъци, отдалечени на стотици километри. През това време в условията на силно замърсения въздух в София ще се отделят нови количества опасни ракообразуващи замърсители: фини прахови частици (12,8 тона / година), диоксини (0,13 гр/г), тежки метали (0,7 тона/г – кадмий, олово, живак и др.), азотни оксиди (256 тона/г) и коктейл от органични химикали, които вредят на имунната система и причиняват преждевременна смърт от ракови, сърдечно-съдови, мозъчно-съдови и белодробни заболявания.

Независимо от това в началото на годината СО взе решение да изтегли общински дългосрочен дълг в размер на 67 милиона евро за изграждане на „инсталацията за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на РДФ отпадък“.

Подобна сума е по-добре да се инвестира в екологично решение за добиване на топлинна и електрическа енергия, например в слънчеви топлофикации, предложи Институт за нулевоенергийни сгради. Този род системи не замърсяват въздуха нито с въглеродни емисии, нито с прахови частици.

Според СО обаче, „инсталацията за производство на топло- и електроенергия от РДФ гарантира на София екологично, трайно, независимо и модерно управление на отпадъците“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*