Британското земеделие преминава към стимули за опазване на екосистемните услуги

Новата земеделска политика във Великобритания, която ще се прилага след Брекзит, ще насърчава опазването на биоразнообразието и екосистемните услуги. Тази система ще замени досега прилаганата система от земеделски субсидии на ЕС с подход, който възнаграждава земеделските производители и собствениците на земя въз основа на „обществените блага“, които предоставят под формата на екологични и социални ползи.

Новата система за управление на земите ще замени системата за директни плащания според Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, при която се плаща на земеделските стопани и собствениците на земя въз основа на количеството земя, която притежават. Подходът на ЕС води до изкривявания, защото най-големите собственици на земя получават най-много финансиране, малките – нищожно, а опазването на природата не носи стойност. Статистиката показва, че водещите 10% от получателите на финансиране вземат почти 50% от общите плащания. В същото време последните 20% получават само 2%.

Загърбвайки този подгод, британското правителство ще проправи пътя нова система, която плаща на фермерите и собствениците на земя въз основа на способността им да предоставят екосистемни услуги като например подобряване на качеството на въздуха и водата, подобряване на здравето на почвата, обществен достъп до природа и мерки за намаляване на наводненията.

Очаква се това да насърчи земеделските стопани да помогнат за по-добро улавяне на въглерода от атмосферата, намаляване на вредните емисии и развитие в посока икономика с нетни нулеви емисии.

Секретарят по въпросите на околната среда Майкъл Гув каза, че въвеждането на законопроекта за селското стопанство е „исторически момент“ за Обединеното кралство. Новата политика „ще ни позволи да възнаграждаваме фермерите, които опазват околната среда, оставяйки земеделските райони по-чисти, по-зелени и по-здравословни за бъдещите поколения“.

Според еко-защитиците, ако подходът бъде правилно приложен, той би могъл да доведе до драстични промени в управлението на земите, спомагайки за борбата с ерозията на почвата, риска от наводнения и загубата на биоразнообразие.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*