Полимерно покритие използва малки мехурчета за охлаждане на сградите

В много от горещите части на света – особено в развиващите се страни, където климатикът не е практичен или достъпен – хората правят покривите на сградите бели, за да отразяват слънчевата светлина. По този начин местните хора помагат за охлаждането на сградите. Това е подход, известен като пасивно радиационно охлаждане – а един нов вид полимер може да го направи по-ефективно от всякога.

Проблемът с конвенционалната бяла боя е фактът, че обикновено съдържа пигменти, които абсорбират ултравиолетова светлина и които не са много добри при отразяването на по-дългите дължини на вълната. Разработен от екип на Колумбийския университет, новият полимер не съдържа такива пигменти. Вместо това порестият материал използва миниатюрни въздушни джобове.

Те се създават чрез процес, който започва с чист разтвор, състоящ се от полимер, разтворител и вода, който се нанася върху повърхността. Тази повърхност може да бъде покривът, външните стени на сградата, резервоарът за вода или каквото и да било друго. Когато разтворителят се изпарява, водата кондензира на малки капчици в полимера. След като водата на свой ред се изпари, остават безброй микроскопични въздушни кухини, които карат полимера да изглежда ярко бял.

Всички дължини на вълната на слънчевата светлина биват много ефективно разпръснати и отразявани от тези кухини поради разликата в индекса на пречупване между тях и околния полимер. При полеви тестове е доказано, че въпросното полимерно покритие отразява над 96% от входящата слънчева светлина, което намалява слънчевото загряване.

В резултат на това може да възникне нетна топлинна загуба, като покритието действително остава по-хладно от външната външна температура. Той е бил с общо 6 ° С охладител, когато е тестван в пустинния климат на Аризона, и 3 ° C охладител в тропическия климат на Бангладеш.

При тестовете е установено, че покритието остава по-хладно от околната външна температура с около 6°С разлика при изпитанията в пустинния климат на Аризона и с 3°C в тропическия климат на Бангладеш.

Ако потребителите все пак не искат да “боядисват” всичко в бяло, към полимера могат да се добавят багрила, които до голяма степен ще запазят отразителните качества на сместа. Освен това, въпреки че учените са използвали поли(винилиден флуорид-ко-хексафлуоропропилен) (Р (VdF-HFP) HP), за целта могат да се използват и голямо разнообразие други полимери. Това би позволило на производителите да наблегнат на фактори като природосъобразност и биосъвместимост на продукта.

Изследването е описано в доклад, публикуван неотдавна в списание Science.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*