Остин в Тексас забрани на ресторантите да изхвърлят храна

На ресторантите в Остин, Тексас, вече е забранено да изхвърлят годна за консумация храна. Според нов закон, влязъл в сила на 1 октомври, местните заведения за хранене трябва да се разпореждат отговорно с отпадъците си като част от Универсална наредба за рециклирането (URO). С нея предприятията се насърчават да избират различни варианти на справяне с отпадъците си, включително да даряват неконсумираните стоки, да изпращат остатъците на ферми или да компостират органичните отпадъци, за да отклонят отпадъците от депата. Служителите следва да получат обучение относно правилното управление на отпадъците от храни с грижа за околната среда.

„Градът се ангажира да помага на големи и малки компании да намерят икономически ефективни решения и да създадат свои програми за намаляване на отпадъците, за да гарантират, че храните и другите органични продукти ще бъдат използвани най-добре,“ каза Сам Ангори, временно изпълняващ длъжността директор на Центтра по възстановяването на ресурсите в Остин. Организацията се превърна в ключов партньор за фирмите, които се нуждаят от помощ за преструктуриране на своите дейности, така че да се съобразят с новите разпоредби за хранителните отпадъци.

Официалните изследвания от 2015 г. показват, че около 37% от боклука, изпращан на сметищата в Остин, всъщност е органичен. Това означава, че лесно може да бъде компостиран или повторно използван.

„Когато изхвърляме храна, ние не само добавяме органични материали към депата (където генерират метан – мощен парников газ), но също така и изхвърляме цялата вода, земя, енергия, пари, труд и други ресурси, вложени в създаването на тази храна“, обясни Дарби Хувър, сртарши изследовател в Националния съвет по отбранителните ресурси (NRDC).

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*