Светът трябва да изгради нулевовъглеродна икономика до 2050 г.

Глобалната икономика ще трябва да претърпи „зелена индустриална революция“, която е „безпрецедентна“ откъм мащаб и обхват, в рамките на само три десетилетия, ако светт иска да ограничи повишаването на температурата до 1,5°C над прединдустриалните нива.

Това предупреждение е изводът от дългоочаквания доклад на Междуправителствената експертна група по изменението на климата IPCC относно перспективите за постигане на целта от Парижкия договор за за запазване на ръста на глобалната температура под 1,5°С. Докладът предизвика нови призиви от страна на зелените организации и редица мултинационални компании по света към правителствата и индустрията – за удвояване на усилията за разработване на ефективни стратегии за постигане на нулеви нетни емисии.

Докладът сочи, че желаната траектория на затопляне ще изисква глобалната икономика да намали емисиите на парникови газове с около 45% между 2010 и 2030. До 2050 г. светът трябва да постигне нулеви нетни емисии.

Постигането на „горната“ цел на Парижкото споразумение за ограничаване на повишаването на температурата до 2°C над прединдустриалните нива би изисквало емисиите да намалеят с около 20% до 2030 г., преди да достигнат нулево ниво около 2075 г.

Предложените цели са сърцевината на редица модели и сценарии, събрани от стотици научни трудове. Изводът е, че светът може би има малко повече време да действа, за да запази повишението на глобалната температурата под 1,5°С. Алтернативно, човечеството може да се изправи пред още по-взискателни срокове за намаляване на емисиите, за да спази целите на Парижкото споразумение.

Въз основа на обещанията за намаляване на емисиите, направени по Парижкото споразумение, светът понастоящем е на път да достигне около 3°С затопляне до 2100 г. Това ще е така, ако се приеме, че страните ще изпълнят обещаните национални планове за действие в областта на климата и след това ще продължават да постигат значителни намаления на емисиите след 2030 г. Докладът предупреждава, че – въз основа на текущите прогнози за емисиите – има висока степен на вероятност „глобалното затопляне да достигне 1.5°C между 2030 и 2052 г., ако продължава да се увеличава с текущия темп“.

IPCC подчертава, че постигането на целите на Парижкото споразумение остава трудна задача. „Ограничаването на затоплянето до 1.5°C е възможно в рамките на законите на химията и физиката, но това ще изисква безпрецедентни промени“, каза Джим Скеа, съпредседател на работна група ІІІ на IPCC.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*