БГ изследователи разработват иновативна облачна система за умно управление на акумулатори

Иновативна облачна система за управление на акумулатори са се заели да разработят български изследователи от Института по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ при Българската академия на науките и високотехнологичната компания СТЕМО. Облачната ИТ система трябва да да оптимизира работния цикъл, заряда и разряда на големи масиви от акумулатори. Това следва да доведе до по-дългото им използване и съответно по-рядката им подмяна, както и до повишаване на енергийната ефективност при утотреба.

Потенциалните приложения на системата за управление на акумулаторни масиви са многобройни. Подобна платформа ще е от полза за:

  • Производители на електроенергия от възобновяеми източници – за целите на прилежащите към електроцентралите акумулаторни системи за „складиране“ на произведената електроенергия;
  • Производствени предприятия, които използват батерийни комплекси при производството и за осигуряване на резервираност;
  • Собственици на жилищни и офис сгради – както за осигуряване на резервираност, така и за складиране на произведена от тях електроенергия от взобновяеми източници;
  • Центрове за данни, които използват батерийни системи за осигуряване на непрекъсната работа;
  • Транспортни компании, използващи електрически превозни средства;
  • Компании, отдаващи под наем акумулатори и акумулаторни системи;
  • Производители на акумулаторни батерии – за вграждане на технологията в произвежданите от тях батерии.

„Чрез IoT технология системата ще събира информация за оперативните характеристики на управляваните акумулатори, въз основа на които ще се определя и прилага оптимален работен режим“, обясняват от СТЕМО относно проекта, стартирал рез юни. „Системата ще представлява комбинация от централизирана експертна система и специализирано оборудване за мониторинг и управление на експлоатацията. Експертната система ще бъде реализирана като централизиран софтуер, който ще обработва големи обеми исторически данни за експлоатационните параметри и ще предоставя услуги за анализ и определяне на най-добрия работен режим за конкретния акумулатор“.

Проектът се осъществява по програмата ОПИК, процедура BG16RFOP002-1.005.Разработване на продуктови и производствени иновации. Основните дейности включват извършване на изследвания, изпитвания, измервания, както и създаване и тестване на прототипи в лабораторни условия, свързани с разработвана иновация. Проектът предвижда и придобиване на ДМА и ДНА, нужни за разработката, както и защита на интелектуална собственост и визуализация на проекта.

Очаква се проектът и изследванията да приключат в началото на 2020 г.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*