Зоват за спешно определяне на най-застрашените от изменението на климата видове

Международен екип от учени публикува набор от насоки за това как да се прецени кои биологични видове са най-уязвими към изменението на климата. Документът бе изготвен в отговор на спешната необходимост от надеждни начини за измерване на уязвимостта на видовете, за да се гарантира, че консервационните усилия са правилно насочени и максимално ефективни. Разработката е започната още след първото документирано изчезване на биологичен вид поради изменението на климата, причинено от човека – изчезването на мозаекоопашатия плъх „Бремъл Кей“, регистриран през 2016 г.

Изследването, дело от Международния съюз за опазване на природата (IUCN), дава практически насоки за научната общност как да се провеждат стриктни оценки, които отчитат широкия спектър от начини, по които изменението на климата може да бъде заплаха за видовете. Познатите въздействия върху дивата природа варират от покачващите се морски нива, които унищожават местообитанията, до промяната в наличността на храна, какъвто е случаят при много морски птици.

18-те автори на публикацията подчертават, че учените трябва да идентифицират „пълния обхват на натиска, пред който са изправени растенията, животните и гъбите заради променящия се климат“, когато оценяват тяхната уязвимост.

Изследователите казват, че оценките за уязвимостта на видовете спрямо изменението на климата досега „пренебрегват видове, които се намират само в ограничени райони, като например много субсахарски земноводни“. Това води до подценяване на риска за видовете, които намаляват като борй или разпространение. Тенденцията е особено тревожна, тъй като тези редки видове са изложени на най-голям риск от изчезване, предупреждават авторите.

Д-р Фил Платс от отдела по околна среда и география в Университета в Йорк и член на специализираната група по изменение на климата в IUCN заяви: „Един популярен начин за оценка на уязвимостта спрямо изменението на климата е да се разгледа известното разпространение [на дадения вид], но много от най-редките и най-застрашените видове имат малки региони на разпространение – или за тях има много малко данни – което затруднява прогнозирането на техния отговор на изменението на климата“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*