Енергийната индустрия загрижена заради амбициите на ЕС за защита на данните

В отворено писмо до Европейския съвет представители на енергийната индустрия разкритикуваха законодателството на ЕС, насочено към защита на личните данни, тъй като то се фокусира изключително върху „бисквитките“ в уеб сайтове и приложения, а пренебрегва енергийната индустрия. Фирмите, разработващи „умни“ енергийни решения, могат да се окажат в ситуация на „сериозни усложнения“, ако регулациите в ЕС им попречат да обработват данни от електромобили, генератори, батерии.

Писмото за загриженост е адресирано до Норберт Хофер – австрийския министър на транспорта, иновациите и технологиите, Мария Габриел – европейския комисар по цифровата икономика, и Мигел Ариас Каньете – европейския комисар по въпросите на климата и енергетиката. Автор на писмото е коалиция от европейски търговски асоциации, включваща Eurelectric, smartEn, SolarPower Europe, асоциацията на доставчиците на термопомпи EHPA и браншовата организация на измервателната индустрия ESMIG. Всички те изразяват загриженост по отношение настоящия проект за „регулация за е-неприкосновеност на личния живот“ в ЕС.

„Почти всички иновативни бизнес-модели в енергийния сектор се основават на обработката на данни за консумацията, състоянието и параметрите, събирани от голямо разнообразие от измервателни уреди“, се посочва в писмото.

Тези устройства включват не само интелигентните измервателни уреди, но и други интелигентни системи за управление на енергията, приложения за интелигентно зареждане, както и множество умни домашни електроуреди. Подобни системи се възхваляват като за енергийния преход. Те могат да интегрират гъвкаво възобновяемата енергия и да предоставят мрежови услуги, както и да насърчаст потреблението на „собствена“ енергия. Но също така те изискват големи масиви от данни, за да функционират.

В момента Съветът на ЕС е в преговори за актуализирането на регулациите на ЕС в областта на цифровите права. Коалицията предупреждава, че текущият дебат е фокусиран върху защитата на личните данни в различни социални медийни платформи или други онлайн услуги. Събирането на данни от „умните“ мрежи и третирането им от страна на играчите енергийния сектор обаче не трябва да се смесва със защитата на данните в потребителски онлайн приложения. Езикът на настоящия проект ще има по-широки последици за енергийния сектор, които промишлеността и политиците трябва да имат предвид.

„Съгласно член 8 от настоящия проект на Регламента за неприкосновеност на личния живот, информацията от крайното оборудване на крайния потребител може да се събира и обработва само при най-строги условия. Важно е, че тези ограничения касаят не само личните данни, но и всякакви фактически и бизнес данни“, твърдят авторите на писмото. Те казват, че въпросният член 8 ще покрива „почти всичката цялост на иновативния напредък в енергийната индустрия, без да се правят специални отраслови изключения“.

Писмото се отнася до Общия регламент за защита на личните данни в ЕС (GDPR), който гласи, че се позволява обработка на данни на основание, че това е необходимо за изпълнението на договор, който е бил сключени с крайния потребител.

Освен това коалицията посочва клаузата, според която трябва да се получи съгласие за обработка на данни от крайни устройства: ако съгласието бъде отменено от крайния потребител, това ще доведе до прекратяване на договорното правоотношение без предизвестие. Това би довело до необходимост от преразглеждане на настоящите бизнес-модели в ущърб на разпространението на модерните технологии.

Същевременно трябва да се получава ново съгласие за всяка иновация, която е свързана с обработване на нов набор от данни. Това ще направи темповете на разпространение на съвременните технологии „непредвидими“ и, поради тази причина, ще възпрепятства напредъка в тези области.

За да преодолеят тези текстови ограничения, авторите предлагат да се ограничи обхватът на член 8 само до „бисквитките“, а не до всички видове терминално оборудване. Освен това членове 6 и 11 следва да бъдат изменени, за да включат GDPR, така че да се допусне изключения при определени обстоятелства. Не на последно място, следва да се формулират правила за изключения за целите на опазването на околната среда, опазването на климата и сигурността на енергийните доставки.

„В обобщение, като признаваме значението на на личния живот в електронния свят, не бива да възпрепятстваме новаторските решения, които са от решаващо значение за енергийния преход, особено когато става въпрос за бизнес-данни, а не за лични данни. Когато става дума за лични данни, са необходими някои изключения, за да могат страните да изпълняват своите договорни задължения спрямо своите клиенти“, се казва в писмото.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*