Почвени бактерии са готови за консумация на парникови газове

Ново изследване разкри, че някои почвени бактерии са постоянно готови да консумират азотен окис – мощен парников газ – когато преминат към състояние на живот без кислород в околната среда.

По-рано се смяташе, че бактериите трябва първо да усетят азотния оксид, известен също като „райски газ“, преди да могат да го консумират вместо кислорода. Сега обаче изследователи от Университета в Източна Англия (УЕА) и Норвежкия университет по биологични науки са открили, че всъщност бактериите разчитат на азотния оксид, присъстващ в тяхната среда, и така поддържат системите си за разрушаване на азотния оксид постоянно активни и дори умишлено ги разпределят в нови клетки – за да имат възможност да оцелеят при ниски нива на кислород в почвата.

Европейският екип, работещ като Алианс за изследване на азотния оксид, се фокусира върху денитрификационния организъм Paracoccus denitrificans. В доклад в списание Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) авторите твърдят, че имат важни последици за контрола на емисиите и използването на такива бактерии като „поглъщатели“ за отстраняване на въпросния азотен оксид от атмосферата.

Азотният оксид представлява приблизително 10% от всички парникови газове, но има около 300 пъти по-голям потенциал за затопляне на атмосферата в сравненение с въглеродния диоксид. Веществото остава в атмосферата за около 120 години. Газът също така разрушава озоновия слой с мощност, подобна на хлорфлуорвъглеводородите (CFC), така че дори малка част от азотния оксид, излъчван в атмосферата, може да има сериозни последици за околната среда.

Нивото на азотен оксид в атмосферата се е увеличило в съответствие с нарастването на световното население в последните десетилетия. Обяснимо е, защото той се генерира главно чрез биологичното разграждане на на синтетичните торове на основата на нитрати в селскостопанските почви.

Доктор Гейтс, преподавател по бактериалната биоенергетика, казва: „Въпреки усилията за справяне с емисиите на въглероден диоксид, азотният оксид сега явява все по-належащ глобален проблем. Това изисква изследователи с различни умения и от цял свят да се съберат и да работят заедно, за да предотвратят следващата вълна изменението на климата“.

Откритието на учените би трябвало да помогне на политиците да се запознаят с потенциала за използване на бактериите като „поглъщатели“ за този мощен парников газ. Фактът, че има почвени микроорганизми, които се поддържат в постоянна готовност да поглъщат азотния окис, може да се използва за регулиране на нивата на парниковите газове в атмосферата и по този начин – за справяне с изменението на климата, казват научният екип.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*