Новите цели на ЕС за енергетиката: 32% ВЕИ до 2030 г.

Новитер цели на ЕС за пестене на енергия и развитие на възобновяемите енергийни източници могат да помогнат за надминаване на заложените цели в областта на опазването на климата. Според новите регулации, приети от Европейския парламент във вторник, ЕС ще се стреми към икономии на енергия в размер на 32,5% и разрастване на възобновяемите енергийни източници до 32% до 2030 г. Това би трябвало да доведе до намаляване на емисиите с 45% спрямо нивата от 1990 г. до 2030 г.

„С днешното гласуване ние отключваме истинския потенциал на европейския преход към чиста енергия, който ни помага да постигнем целите на Парижкото споразумение. А това ще доведе и до повече работни места, по-малко сметки за енергия за потребителите и по-малко внос на енергия“, каза заместник-председателят на Европейската комисия Марош Сефкович.

Националните правителства имат време до края на 2019 г. да изготвят собствени планове за намаляване на потреблението на енергия, за спазят целите на блока.

Планирайки развитието си след Брекзит, Европейската комисия каза също, че счита, че първичното потребление на енергия за останалите 27 държави за еквивалентно на 1,128 млн. тона петрол.

Без съмнение излизането на Великобритания от ЕС – един от най-силните гласове по темата за изменението на климата и една от най-големите икономики в пакта – принуждава блока да преразгледа сметките си и законодателството си относно намаляването на глобалното затопляне. До април Европейската комисия трябва да изготви своя дългосрочен план за намаляване на емисиите на парникови газове.

Целта за енергийна ефективност ще изисква от националните правителства да намаляват общото потребление на енергия с 0,8% всяка година между 2021 и 2030 г.

Според новите цели за възобновяема енергия, най-малко 14% от горивата в транспортния сектор трябва да идват от възобновяеми източници до 2030 г.

Биогоривата, които допринасят за обезлесяването, като например палмовото масло, трябва да бъдат постепенно премахнати до края на 2030 г.

Екстремните температури в северното полукълбо това лято предизвикаха опасения, че промените в климата се случват извънредно бързо – което кара някои страни да призовават за по-решителни действия.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*