Пазарът на слънчево топлоснабдяване ще нарасне с 8% до 2024 г.

Пазарът на системи за слънчево топлоснабдяване се очаква да се увеличи с 8% до 2024 г., според нов доклад на Market Study Report, озаглавено „Глобален пазар за топлоснабдителни систми 2018-2024“.

Кключови за пазара характеристики, които ще допринесат за този растеж, са лекотата на инсталиране, по-ниските оперативни разходи, икономическата жизнеспособност и екологичните показатели. Всички те ще подобрят бизнес ландшафта.

Европейският съюз насърчава инсталирането на слънчеви топлофикационни системи, за което е предназначен и планът SDHtake-off, разгърнат в Дания, Германия, Австрия, Италия и Чехия. Програмата е добавила около 500 MWth нов SDH капацитет. Плановете на местните правителства предвиждат добавянето на още около 8 GWth до 2020 г.

Растящото търсене на устойчиви и модерни технологии за отопление, съчетано с активните мерки за постигане на енергийна сигурност в много страни ще подпомогне растежа на този сектор. Възможността на всички видове топлофикационни системи да осигурят висока оперативна производителност, висока надеждност и икономическа жизнеспособност ще ускори възприемането на този вид системи. Наред с това принос за развитието на бизнеса ще имат и съвременните технологични решения от типа на предварително изолираната тръбопроводна мрежа.

Наред с европейски страни като Дания, Германия и Австрия, а в последно време и Франция, Испания и др., бурно развитие на SDH се наблюдава и в Китай и Япония, разкрива докладът.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*