Слънчева топлоцентрала може да грее столичани чрез ПЧП

София може да се сдобие с екологично чиста топплоцентрала, която да добива топлинна енергия от слънцето и да я подава в топлофикационната мрежа на града за отопление на жилищните сгради в столицата, благодарение на публично-частно партньорство. Изпълнителят на проекта може да предложи и финансиране на слънчевата инсталация при наличието на договор за изкупуване на слънчевата топлина от „Топлофикация София“ и частично грантово подпомагане от страна на Столична Община. Предложението дойде от SOLID – един от най-големите в Европа разработчици на слънчеви топлофикационни и охладителни системи. Аналогична система за добив на слънчева топлоенергия от комунален мащаб вече се проучва в „съседен“ Белград.

Австрийската компания SOLID и българският й партньор – Институт за нулевоенергийни сгради (ИНЕС) внесоха предложение за проучване, проектиране и изграждане на нови топлофикационни мощности към системата на Столична Топлофикация, базирани на слънчева енергия. Проектът може да се реализира чрез публично-частно партньорство (ПЧП).

Предложението предполага столичната топлофикационна компания да включи в мрежата си малка слънчева топлоцентрала, която да подпомогне доставките на топлоенергия директно и да послужи като „изследователска площадка“ за проучване на възможностите за по-мащабно въвеждане на еккологичната технология в София. Резултатите ще са предпоставка за проектиране и изграждане на топлофикационни системи на база слънчева енергия за новостроящите се квартали на столицата. Понастоящем жителите на такива квартали нямат осигурена топлофикационна мрежа – през зимата те се отопляват самостоятелно и това допринася за тежкия, отровен смог, който всяка зима измъчва столицата.

София – контекст

Предложението идва в момент, в който Столичната община е изправена едновременно пред няколко сериозни задачи и предизвикателства.

От една страна, належащо е предприемането на мерки за справяне със замърсяването на въздуха в големия град, особено в зимния сезон. Като основен източник на фини прахови частици през студните месеци се сочи битовото отопление, което именно налага търсенето на алтернативни, екологични и устойчиви източници на битова топлоенергия.

От друга страна, националните и регионалните политики изискват прилагане на решителни мерки за намаляване на изменението на климата и адаптация към глобалното затопляне, резултат от което са нарастващият брой климатични екстреми (жеги, засушавания, екстремни валежи).

Не на последно място градът трябва да намери подходящ път за устойчиво развитие на топлофикационните системи в посока предвидима и достъпна, нулевовъглеродна, чиста, възобновяема енергия.

Слънчеви топлпоцентрали в Европа

Т.нар. слънчеви топлофикации (СТ) предлагат решение за мащабно и трайно преодоляване на това предизвикателство. Все повече европейски градове разпознават технологията като ключова в прехода към нисковълеродна икономика. До момента 350 СТ с мощност над 350kWth са реализирани в ЕС, а инсталираните мощности нарастват с 35% годишно. В ЕС вече има инсталирани над 1 милион квадратни метра индустриални панели за производство на топлинна енергия за целите на СТ.

Европейската комисия подкрепя развитието и налагането на технологията чрез поредица от проекти по Седма рамкова програма и „Хоризонт 2020“.

Самата SOLID е участник в един от най-мащабните проекти за слънчево топлофициране в Европа – този в австрийския град Грац, където се изгражда колекторно поле с площ от 220 000 м2 и сезонен буфер за складиране на топлоенергията с обем 900 000 м3 (водно съдържание). Наречен „:BigSolar“, проектът се осъществява с цел захранване на града с възобновяема топлина през цялата година. Строителството започва през 2019 г.

SOLID разработи подобна концепция за столицата на Сърбия, Белград. Предвидени са слънчеви инсталации с обем 180 000 м2, които ще осигуряват 55% от топлинната енергия на топлоцентралата. Сезонното складиране ще има 1.000.000 м3. Понастоящем проектът е в етап на разработване.

Възможност за София

SOLID и ИНЕС предлагат да се проучи възможността за изграждане на система тип „BigSolar“ със сезонно складиране за централно отопление на София, чрез която да се постигне минимум 5% дял на слънчевата топлоенергия в общия енергиен микс на Топлофикация. Новата мощност може да бъде целенасочено използвана за новостроящи се квартали.

За да може Топлофикация София да придобие опит с широкомащабна слънчева топлинна енергия, ИНЕС предлага да се изгради първата пилотна инсталация в мегаватов мащаб на свободна земя в рамките на имотите на Топлофикация София.

От своя страна SOLID може да предложи и финансиране на слънчевата инсталация с гарантирано изкупуване на слънчевата топлина от „Топлофикация София“ (ESCO договор) при частично грантово подпомагане от страна на Столична Община.

1 коментар

  1. Не слънчева а вятърна топлоцентрала трябва да грее столичани.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*