Правителствата призовани да затворят „пропуските“ в опазването на климата

Правителствата трябва спешно да се справят с липсата на амбиции да изпълнят целите за смекчаване на изменението на климата съгласно Парижкото споразумение от 2015 г. Това декларираха 415 инвеститори, чиито бизнеси управляват активи на стойност 32 трилиона долара.

Инвеститорите направиха съвместно изявление, в което призовават правителствата да направят повече, за да постигнат договорената цел „да удържат увеличението на средната глобална температура до доста по-малко от 2°C над прединдустриалните нива и да продължат усилията си за ограничаване на повишаването на температурата до 1,5°C над прединдустриалните нива“.

Бизнесмените заявиха, че понастоящем има „пропуск“ в амбициите, който би довел до неприемливо висок темп на нарастване на температурите на земята. Това от своя страна би довело до значителни отрицателни икономически въздействия. „Тази липса на амбиции предизвиква голяма загриженост сред инвеститорите и трябва да бъде разгледана спешно“, казаха те. „От жизненоважно значение за дългосрочните ни решения за планиране и разпределяне на активи е правителствата да работят в тясно сътрудничество с инвеститорите, за да включат климатични сценарии по Парижкия договор в своите политически рамки и планове за енергиен преход“.

Изявлението на инвеститорите призовава световните лидери да постигнат целите на Парижкото споразумение, да подкрепят ускорения преход на частния сектор към нисковъглеродна форма на дейност и да се ангажират да подобрят финансовото отчитане, свързано с климата.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*