Още един начин, по който въглищата съсипват живота

Жена от Перник обжалва решение на съда, с което ѝ се отказва обезщетение за вреди, нанесени от незаконния добив на въглища. Къщата на Елка Тишкина стана необитаема след свличането на земни маси в кв. Рудничар през юли 2015 г. Причината са подкопаните от “хората-къртици” основи. Българското законодателство не дава на Елка право на обезщетение за увредения имот, поради което тя заведе иск за вреди срещу община Перник за липса на контрол върху незаконния въгледобив.

Проблемът е част всекидневието на хората в кв. Рудничар от много години, но случаят на Елка е интересен с поредицата от жалби, които вече покойната ѝ майката изпраща до община Перник в периода 2011-2013 година. В тях се описва ужасът да живееш върху незаконна мина.

Съдът в Перник не присъди исканото обезщетение с аргумента, че кметът не е задължен да упражнява контрол, тъй като имотът на Елка се намира в концесионна площ. “Целият Перник е в концесионна площ,” коментира адвокат Регина Стоилова. “Според разсъжденията на съда, никоя институция не е задължена да извършва контрол срещу незаконен минен добив на територията на град Перник. Така решението на практика валидира бездействието на институциите и разрушаването на частната собственост.”

Интересен е и фактът, че община Перник, която е една от най-засегнатите от незаконен въгледобив общини, е предвидила глоба в местна наредба от 20 до 1 000 лв., при условие, че глобата в Закона за подземните богатства глоба е от 5 000 до 50 000 лв., но може да стигне и до 500 000 лв. за многократни нарушения. Глобите, които община Перник е налагала в Рудничар през 2015 г., са в размер на 50 лв. и 70 лв.

“Имаме силни аргументи за отмяна на първоинстанционното решение и обрат в делото. Не трябва да забравяме, че сме изправени пред казус за дългогодишно бездействие на институциите да защитят здравето, живота и собствеността на гражданите на Перник”, добавя адв. Регина Стоилова. Тя припомня, че мерки по укрепване на терена в кв. Рудничар, за да се предотвратят допълнителни пропадания на земни маси, бяха предприети едва през 2017 година.

Случаят може да се превърне в прецедент за града, тъй като въглищата са много плитко на повърхността и лесно могат да бъдат изкопани без скъпо оборудване. Къщите, пострадали в района от тази дейност, са десетки и за жителите на Перник кои са “хората-къртици” е обществена тайна.

От: „За Земята“

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*