Компютърен алгоритъм изчислява деградацията на слънчевите панели

Комютърен алгоритъм може да изчисли степента на деградция на фотоволтаичните панели, дори и дистанционно, при това с висока степен на точност. Това твърдят учени от Индийския инженерно-технологичен институт „Тапар“.

Въпреки многото ползи и относителната популярност като възобновяем енергиен източник, соларните панели рано или късно се повреждат и спорат да произвеждат електричество. С течение на времето соларните клетки биват увредени от времето – промените в температурата, замърсяването и излагането на ултравиолетови лъчи. Затова е прието да се правят инспекции, за да се поддържат нивата на производителност на клетките и да се намалят икономическите загуби.

Подобни инспекции могат да се провеждат на базата на клъстерни компютърни изчисления, които използват метеорологични данни от миналото, да за оценят степента на деградация и съотношението на производителността и скоростта на увреждане, твърдят Парвен Бхола, изследовател в Индийския инженерно-технологичен институт „Тапар“, и Саураб Бхардваь, доцент в същия институт. Те са прекарали последните няколко години в разработването и усъвършенстването на своето решение, базирано на статистически методи и машинно самообучение. Разработената система позволява „проверка“ без посещение на площадката.

Клъстерните зчисления са добро решение за този проблем поради способността им да ускорят процеса на „инспекция“, елиминирайки нуждите от посещение на място и ремонт. Използва се оценка на производителността, основана на метеорологични параметри, които включват температура, налягане, скорост на вятъра, влажност, часове слънчево греене, добита слънчева енергия и дори конкретен ден от годината. Параметрите се придобиват и оценяват лесно и могат да бъдат измервани отдалечено.

Подобряването на системите за инспекция на фотоволтаични клетки би могло да помогне на инспекторите да отстраняват по-ефективно проблемите и потенциално да прогнозират и контролират бъдещите трудности. Изчисленията, базирани на клъстери, вероятно ще хвърлят светлина върху нови начини за управление на системите за слънчева енергия, оптимизирането на PV добивите и разработването на бъдещи технологични постижения в тази област.

„Повечето от наличните техники изчисляват деградацията на фотоволтаичните системи чрез физическа инспекция, на място. Този процес отнема много време и е скъп – и не може да се използва за анализ в реално време“, казва Бхола. „Предложеният от нас модел оценява деградацията по отношение на съотношението на производителността в реално време“.

Но ползите от фотоволтаичната инспекция в реално време надхвърлят пестенето на време и икономическите спестявания. Този нов метод може да подобри сегашните модели за прогнозиране на добивите на слънчева енергия. Бола отбелязва, че изходната мощност на слънчевия панел – или набор от слънчеви панели – може да се предвиди с още по-голяма точност.

„В резултат на това при оценката в реално време, ако произведената енергия не съответства на очакваното, могат бързо да се предприемат превантивни действия,“, обяснява Бхола.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*