Колко са истинни научните изследвания – Plag.bg проверява

Когато говорим за екология, често четем новини за нови научни изследвания, за открития и сензационни пробиви. В ерата на цифровите комуникации тези постижения се разгласяват мълниеносно. Но пак благодарение на дигиталните технологии нараства и вероятността някое от откритията да „стъпва“ прекомерни на труда на колеги. Склонността да се пишат научни разработки, анализи и открития чрез използването на откраднати чужди трудове тормози все повече изобретатели в 21 век. Преди броени дни ни бе представен един нов инструмент за откриване на интелектуални „кражби“: Plag.bg – уеб услуга за проверка на уникалността текстовете, сравняваща дори между  различни езици и способна да открива перифразирани текстове.

Ако Plag.bg не открие съвпадение със съществуващи вече текстове, резултатът е 0%

В научната общност един от критериите за напредъка на един изследовател е обемът на неговите публикации. Всеки доклад носи нов научен принос, следователно е от фундаментално значение. Проблемът с кражбата на чужди текстове касае всекиго от съвременното общество, защото, от една страна, с наши – обществени – пари се финансират научните изследвания, а от друга страна – защото на едно изследване впоследствие стъпват следващи, все по-нови и нови проучвания. И те също се финансират с пари на данъкоплатците. Не на последно място тези проучвания залягат в теориите, които се учат от студентите, та даже и от учениците.

Изкуствен интелект

Откриването на кражба на чужд текст беше относително лесно във времето, в което се прилагаше методът „копиране и поставяне“. Днес преписващите умело прикриват присвояването: те перифразират текста, за да не може да се установи еднаквост.  Plag.bg обаче разчита на изкуствен интелект, с който до голяма степен „разбира“ текстовете при проверката за крадено съдържание. По този начин се установяват случаите на перифразиране. Това е една от ключовите характеристики, които формират оценката за вероятност за плагиатство.

Подобна функция е от особена важност в днешно време, когато много от научните разработки по всички краища на света са съсредоточени върху, практически, сходни или еднакви сфери на изследване – например перовскитните соларни клетки или керамичните батерии.

Цитиране

Plag.bg приема, че съвпадения в границата до 5% се приемат за „технически“ – например, заради общоприети фрази

По дефиниция цитатът представлява съвсем легална, законосъобразна форма на използване на чужд текст – при определени условия. Важно е да се спазят правилата – използване на кавички, споменаване на автора, посочване на неговото произведение, а в случаите на научни разработки е необходимо и евентуално посочване на годината на издаване, годината на изданието, страниците. Наред с това има и норми относно процентното съотношение между оригинален и цитиран текст.

Некоректното цитиране може да не е умишлено, но да съсипе стойността на един научен труд. Точно затова Plag.bg анализира използваните цитати. С помощта на цветова легенда софтуерът указва състоянието на цитата: дали е коректен, или има нередност, например няма референция.

Тук е взета под внимание и вероятността в дадена разработка да присъстват известен брой фрази, които са общоприети и масово използвани. Тъй като заради популярността си те най-вероятно се срещат в много публикации, Plag.bg приема, че плагиатство в обем до 5% се приемат за „технически“, т.е. допустимо.

Защита на авторския материал

Безплатният инструмент прави проверка при т. нар. нисък приоритет. Който желае да ускори процедурата, може да заплати и да получи резултат веднага

Изследователите, които искат да използват този нов инструмент за проверка на уникалността, трябва да се регистрират – което е безплатно – и да качат своя текст в платформата. Засега се поддържат текстовите формати DOC и DOCX, а скоро ще може да се борави и с отворения формат ODT.

Ако проверката покаже наличие на плагиатстван текст, авторът може да изтегли подробен доклад с разбор кои текстове са взети от други автори и откъде точно

Логично тук възниква въпросът няма ли каченият текст „да изтече“?! Plag.bg използва SSL криптиране за пренос на данните по защитена връзка. Това прави трансфера на данните защитен.

Наред с това потребителят може да изтрие файловете си по всяко време. Качените от него текстове не се вграждат в каквито и да е бази данни – не оставят никаква следа.

Регистрация и такса

В базовия си вид  Plag.bg е безплатна уеб-услуга, която се използва само след регистрация. За екстри, както може да се очаква, потребителят следва да си плати. Доплащане е необходимо ако, например, е необходимо да се ускори проверката на даден документ. Заплаща се и за изготвянето на пълен доклад с анализ на текста, който е проверен, в случай, че е установена съмнителна прилика с вече съществуващи източници.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*