ВЕИ в ЕС: 17,5% дял през 2017 г.

17,5% е делът на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия в Европейския съюз (ЕС) през 2017 г., отчете европейската статистическа служба. Това е повече от два пъти в сравнение с дела на ВЕИ през 2004 г. (8,5%).

Единадесет държави-членки, сред които и България, вече са постигнали целите си за ВЕИ за 2020 г. Останалите 10 са: Чехия, Дания, Естония, Хърватия, Италия, Литва, Унгария, Румъния, Финландия и лидерът в класацията Швеция.

Най-висок дял на възобновяемите енергийни източници, над 55%, е налице в Швеция. В групата на лидерите са още Финландия (41,0%), Латвия (39,0%), Дания (35,8%) и Австрия ( 32.6%). Най-нисък е делът на ВЕИ в Люксембург (6.4%), Холандия (6.6%) и Малта (7.2%).

Делът на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия е един от основните показатели на стратегията „Европа 2020“. Целта на ЕС е да добива 20% от енергията, формираща брутното крайно потребление на енергия, от възобновяеми източници в срок до 2020 г. и най-малко 32% до 2030 г.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*