Климатът заплашва със „системнен срив” в стила на кризата от 2008 г.

Надигащата се буря от причинени от човека проблеми в климата, обществото и икономиката създава опасност от гигантски системен срив, сравним с финансовата криза от 2008 г. Това вещае нов доклад, който призовава за спешна и радикална реформа за защита на политическите и социалните системи.

Комбинацията от глобално затопляне, все поече бедствия, безплодие на почвите, загуба на опрашителите, химическото „задръстване“ и вкисляването на океана създава “нова зона на риск”, която е силно подценена от политиците. Тя обаче може да представлява най-голямата заплаха в човешката история. Ефектът от изменението на климата ще е каскаден и ще засегне всички сфери.

„Появява се нова, изключително сложна област на риск, която включва риска от колапс на ключови социални и икономически системи на местно и потенциално дори глобално ниво“, предупреждава Института за изследвания на обществените политики. “Тази нова зона на риск засяга почти всички области на политиката и е спорно доколко обществата по света са адекватно подготвени да посрещнат този риск.”

Обичайно проучванията за екологичните рискове са тясно фокусирани и се разглеждат изолирано: климатолозите изследват влиянието върху климатичните системи, биолозите се фокусират върху загубата на видове, икономистите изчисляват потенциални щети от зачестяващите бедствия. Но рядко изследванията оценяват взаимодействието на тези фактори помежду им и как може да се създаде каскада от критични сривове в човешкото общество и в естествения свят.

Авторите на новия доклад разглеждат как влошаването на факторите на естествената среда, като стабилния климат и плодородната земя, оказва влияние върху здравето, благосъстоянието, неравенството, миграцията, както и как всички тези въздействия от своя страна увеличават възможността за политическо напрежение и конфликти. Документът подчертава, че човешкото въздействие излиза извън рамките на изменението на климата и се случва с безпрецедентни скорости в историята.

Сривът, който трябва да очакваме, ще е подобен на финансовата криза от 2008—2009 г. “В крайна сметка разрушаването на околната среда може да предизвика катастрофално разрушаване на човешките системи, което води до бърз процес на “разпадане”, при който икономическите, социалните и политическите шокове преминават едновременно през глобално свързаната система – по същия начин, както стана след глобалната финансова криза от 2008 г.“, предупреждава докладът.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*