Коста Рика се готви за икономически растеж, опазващ климата

Коста Рика вече няколко години поред произвежда почти всичкото си електричество от нулевовъглеродни източници, но сега страната си постави нова цел – да намали използването на изкопаеми горива в транспорта, сградите и тежката промишленост и да въведе най-модерните технологии в земеделието и храните, готова за икономически разтеж, опазващ климата. С това трябва да постигне „зелен, нулевоемисиен“ икономически ръст.

Стратегията бе представена от президента Карлос Алварадо Кесада. Тя се базира на 10 фокусни области. Въпреки, че електричеството идва от ВЕЦ, има много други облсти, които трябва да се декарбонизират, смята управата в страната. Например, превозните средства най-често са дизелови и бълват вредни емисии, сградите имат нужда от по-добра енергийна ефективност, а индустрията – от дигитализация.

Електроенергията трябва да стане основен източник на енергия за транспортния, жилищния, търговския и промишления сектор до 2050 г., според плана. Това трябва да стане до 2030 г.

В транспорта правителството иска 60% от всички леки автомобили на пътя да бъдат с нулеви емисии до 2050 г. Една четвърт от автопарка трябва да бъде електрически още до 2035 г. Стратегията също така цели да намали емисиите от товарния транспорт с 20% до 2050 г. в сравнение с 2018 година.

Всички нови сгради трябва да бъдат проектирани и построявани така, че да са с ниски емисии до 2030 г. Енергийно-интензивният индустриален сектор трябва да „раздели“ растежа си от замърсяването си до 2050 г., т.е. растежът на приходите да не води до растеж на емисиите.

За своето селско стопанство Коста Рика планира да въведе най-модерните технологии и методи за производство на храни и за управление на добитъка. Страната също така цели да увеличи горското си покритие от 52% на 60% и да разшири зелените площи в градовете.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*