Спадът на биологичното разнообразие поставя в риск изхранването на света

Упадъкът на биоразнообразието в целия свят накърнява способността ни да създаваме храна. Ново проучване на Организацията на обединените нации установи, че биологичното разнообразие е ключов елемент за производството на устойчиви и сигурни хранителни източници – като хранителни култури и добитък – а то в момента е в спад поради няколко фактора, включително изменението на климата.

Учените, работещи с Организацията на ООН по прехраната и земеделието, откриха, че биоразнообразието бележи спад на три нива: екосистеми, генетика и видове. Без разнообразието във всичките тези направления земеделските производители и собствениците на животни ще имат трудности да създават надеждни източници на храна в следващите години.

Делът на породите животни, изложени на риск от изчезване, нараства. Като цяло разнообразието на хранителните културите в полетата на земеделските производители намалява и заплахите за разнообразието на културите се увеличават”, се посочва в изследването.

Намаляването на видовете, например, засяга съществени услуги на природата, като управление на вредителите и опрашването. Като се има предвид, че около 40% от видовете се очаква да изчезнат през следващите 20 до 30 години, това може да има опустошително въздействие по целия свят.

Големите бозайници също са засегнати от липсата на биологично разнообразие. Над 25% от животните са на ръба на изчезване. Само около седем процента от породите не са изложени на риск от изчезване, което е тревожно за бъдещето на развъждането.

Докладът на ООН заключава, че изменението на климата допринася за намаляването на биоразнообразието. Другите човешки взаимодействия с околната среда също водят до промяна в биоразнообразието, включително замърсяването, демографските промени, злоупотребата със земя и свръх култивирането. Проучването също така предупреди, че способността ни да наблюдаваме промените в биоразнообразието е ограничена, което означава, че ситуацията може да е по-зле, отколкото смятаме.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*