7 души от региона на Бобов дол ще бъдат обучени безплатно за инсталатори на фотоволтаици

Седем души от региона на Бобов дол ще получат безплатно обучение за инсталатори на фотоволтаични системи. Образователната инициатива е дело на „Грийнпийс“ – България и Сдружение „Център за енергийни решения“. Курсистите ще придобият професионална квалификация по част от професия „Монтьор на фотоволтаични инсталации“.

Курсът е част от кампанията на „Грийнпийс“ – България за справедлив енергиен преход отвъд въглищата. Фокусът на кампанията е насърчаване на производството на енергия от възобновяеми източници – алтернатива на замърсяващите изкопаеми горива като въглищата, и участието на хората в този процес.

Бобов дол и други подобни региони до голяма степен са зависими от въглищната индустрия. Много често се говори, че минното дело е единственият поминък на хората във въпросните региони и че въглищните мини трябва да се поддържат заради тази им “социална роля”. Това, което остава неказано, е че има и алтернативи на мръсната и опасна за здравето работа в рудниците. Работещите в мините могат да сепреквалифицират, содбивайки се с работа, която е перспективна и в същото време далечпо-щадяща за здравето им. Самите територии на рудниците пък могат да бъдат рекултивирани.

Образователната инициатива ще включва не просто дистанционно теоретично обучение, но и реални практически занятия. Една част от тях ще се проведат в Соларната лаборатория в гр. Бобов дол (също предоставена от двете организации и втора в страната), а останалите – на реален обект в района на града, на който ще трябва да се монтира фотоволтаична система.

Завършването на обучението дава възможност на всеки от курсистите да намери професионална реализация като монтьор на фотоволтаични системи на територията на целия Европейски съюз. След успешно завършване курсистите ще получат Удостоверение за професионална квалификация по част от професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, код по СППОО 5220408.

Желаещите да се запишат за обучението следва да отговарят на следните изисквания:

  • – Да бъдат от района на гр. Бобов дол/ Дупница;
  • – Да имат предварителна техническа подготовка – опит и/или образование;
  • – Да са мотивирани да завършат курса;
  • – Да могат да работят дистанционно чрез електронна поща и интернет;
  • – Да са годни за упражняване на професията от медицинска гледна точка;
  • – Да имат завършено средно образование.

Хората, които проявяват интерес, могат до 9 април да изпратят своите документи (мотивационно писмо, CV и копие от диплом за завършено образование) на електронен адрес denitza.petrova@greenpeace.org. В темата на писмото да е упоменато: „За обучение Монтьор на фотоволтаични съоръжения и инсталации“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*