Започва акция за събиране на опасни отпадъци в Пловдив

За шеста година в рамките на пролетното почистване Община Пловдив организира kampaniq za предаване на опасни отпадъци от домакинствата чрез Мобилен събирателен пункт. Тази година инициативата ще се проведе на 29 март 2019 г. (петък), като мобилния пункт ще бъде разположен на адрес: Район „Централен“, бул. „Шести септември“ – паркингът зад ресторант „Стадиона” (магазин „Т Маркет“) от 10:00 до 16:00 ч.

Основните групи опасни отпадъци, които ще се приемат на пункта са: живак и живаксъдържащи уреди (с изключение на луминесцентни лампи), лакове и бояджийски материали, домакински препарати, мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества, маслени филтри, спирачни течности и антифриз, фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност.

Пролетта е времето, през което се извършва сезонната смяна на автомобилните гуми. За тази цел в периода 15 – 19 април 2019 г. ще бъде организирана I кампания за предаване на излезли от употреба гуми, негодни за употреба батерии и акумулатори и отработени масла на адрес: гр. Пловдив, Район „Северен”, ул. „Георги Бенев” №4, площадка на „Универсметал” ООД от 09:00 до 17:00 ч.

Изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата, поради което от общинската дирекция „Екология и управление на отпадъците“ призовават гражданите да се възползват от предоставената възможност и да се освободят опасни отпадъци.

Освен по време на кампанията опасни отпадъци могат да бъдат предавани на площадката за разделно събрани отпадъци от домакинствата, обособени в шестте административни района, като информация за местонахождението на площадките, работното време и видовете отпадъци, които могат да се предават там, може да бъде намерена на официалната интернет страница на Община Пловдив: http://www.plovdiv.bg/item/ecology/waste/ в рубриката Площадки за предаване на разделно събрани отпадъци.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*