Могат ли роботите и изкуственият интелект да спасят планетата?

източник: Pixabay

Изкуственият интелект (ИИ) и роботите вече не са абстрактни термини, използвани за описание на футуристични технологии. Не е новина и как ИИ работи в полза на редица различни индустрии, като например финансите, здравеопазването и особено производството. През последните години синтетичният разум обаче прави и повече от това да помага на хората в ежедневната им работа. ИИ и роботиката могат да играят важна роля в екологичните проекти, като например опазването на дивата природа и борбата с изменението на климата. По този начин новите технологии правят възможно да се радваме на по-добър живот за хората като цяло. Проектите в областта на околната среда не привличат вниманието така, както се случва в други облати – например финансовите технологии – където новите проекти, базирани на изкуствен интелект, се развиват с много бързи темпове и виждаме пряко ползата от тях.

От доста години служителите в различни индустрии се чувстват застрашени от изкуствения интелект и роботите. Опасенията на хората са, че машините ще ги заменят. Масло в огъня наливат и някои прогнози на анализатори, които обещават всички рутинни дейности на хората да бъдат извършвани скоро от машините. Все пак проучване сред 1500 компании през 2018 г. доказва, че не замяната, а симбиозната на хората и машините е това, което води до значителни подобрения в производителността. Как обаче тези технологии могат да изиграят роля за възстановяването на здравето на планетата?

ИИ и земята

С помощта на изкуствения интелект, земеделските процеси могат да бъдат оптимизирани и трансформирани така, за да станат по-безопасни както за Земята, така и за човешкия живот. Машинното обучение и роботиката могат да се използват за обработка на насажденията, за анализиране на тяхното състояние и използване на информацията за определяне на най-доброто време за напояване, третиране с препарати, торене и събиране на реколтата. Това води до намаляване на използването на торове и пестициди. Промяната би повишила ефективността на фермите, но и би допринесла да се храним с по-екологична храна. Процесите могат да бъдат разгърнати и отвъд фермите. Те могат да помогнат за наблюдението и защитата на цели екосистеми и местообитания по целия свят. Използвайки безпилотни летателни апарати с изкуствен интелект, изследователите на околната среда могат да наблюдават застрашени зони, идентифицирайки видовете и проследявайки миграцията на животните.

Въпреки че те не могат да бъдат предотвратени, природните бедствия могат да бъдат по-добре възприети с помощта на ИИ. Например, от години се събира огромно количество данни за ураганите, ала без подходяща технология тази информация не може да бъде обработена, за да разкрие важни изводи относно климатичните модели, които водят до тези урагани.

От друга страна през последните години използването на машини излезе от производствените цехове и поточните линии: появиха се различни проекти, използващи роботи за презалесяване на гори, засегнати от човешката ръка или природните бедствия. Роботите могат да посаждат дървета десет пъти по-бързо от човека. Така те много по-ефективно помагат на горите да се възстановят. Това може да направи земите ни много по-зелени и по-здравословни.

Борба с въздушното замърсяване

Наблюдението на замърсяването на въздуха е предизвикателство, с което се сблъскват изследователите на околната среда на много места по света. Активните организации и правителствените служби, работещи в тази област, могат да използват различни технологии за идентифициране на източниците на замърсяване на въздуха и за прилагане на предпазни мерки. Чрез използването на интелигентни сензори, за машинно обучение и ИИ те могат да откриват течове на опасни вещества и други източници на замърсяване на въздуха.

Освен да анализира и контролира замърсяването на въздуха, ИИ може да помогне за цялостното намаляване на замърсителите. В транспорта например той има много голямо приложение. В отделното превозно средство изкуственият интелект може да дефинира транспортни маршрути, избягващи задръстванията. В по-голям мащаб ИИ в градските системи за управление на трафика може да помогне за приоритизиране и преразпределение на пътните потоци, така че да се намали натоварването на дадени пътни артерии, за да не се стига до задръствания. В перспектива автономните превозни средства биха могли да доведат до намаляване на разхода на гориво и по-добро маршрутизиране.

Има и друг аспект. Zа да се намали замърсяването, зависимостта на обществото от изкопаемиte горива трябва да намалее. ИИ може да помогне за постигане на по-голяма ефективност на технологиите за устойчива енергия, като например слънчевите панели и вятърните турбини. Паралелно с това могат да се използват интелигентни измервателни уреди, за да могат доставчиците на енергия да добият по-добра представа разбиране за потреблението и да се постигне по-добра ефективност.

ИИ за по-чиста вода

Ако човек използва водата на Земята като индикатор за здравето на планетата, изводите ще се окажат доста тревожни. Според последните проучвания, всяка минута в океана се изсипва боклук с обем колкото един камион. Машинното самообучение помага за един важен аспект от справянето с този проблем. То дава възможност за наблюдение на морския живот, разбиране и предотвратяване на застрашаващото въздействие на човешките действия, като например незаконния риболов.

От друга страна проучванията също могат да бъдат улеснени от новите технологии. Според данни от 2013 г., само 15% от океанското дъно са картографирани. За щастие развитието на роботите-водолази напредва. С негова помощ учените вече могат да се „гмуркат“до области, които са твърде дълбоки и опасни за хората. Така се събират проби, които са жизненоважни за по-доброто разбиране на морския живот.

Развитието на роботите в тази сфера отива даже по-далеч. Неотдавна бе създаден робот с форма на риба-тон, който плува сред морските животни и се държи като истинска риба. Той „държи под око“ корабите, кейовете и пристанищата. Роботът се използва за откриване на незаконни дейности.

Рециклиране

Опазването на планетета означава, наред с всичко друго, и консумиранен а по-малко ресурси и по-разумното им използване. Все повече хора развиват навик да събират разделно и да рециклират. Роботите са много полезни именно в рециклирането. Те използват ИИ, за да идентифицират и сортират елементите в различни контейнери, за да направят рециклирането по-ефективно.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*