Световният икономически форум: няма “почти никакъв прогрес” по отношение енергията!

Световните енергийни системи не са станали по-екологични през последните пет години, гласи ужасяващата оценка на Световния икономически форум (СИФ), оповестена по повод последните данни за въглеродните емисии през 2018 г.

Анонсът дойде в рамките на часове след последната годишна оценка на Международната агенция по енергетика (МАЕ), която заключи, че потреблението на енергия, производството на въглища и емисиите на парникови газове са нараснали през миналата година.

Въпреки всеощбото съгласие относно глобалните климатични цели, намаляването на разходите за екологична енергия и нарастващата загриженост на обществото и бизнеса по отношение на катастрофалните последици от изменение на климата, няма почти икакъв напредък по отношение стремежа енергийните системи да станат по-екологични и по-устойчиви спрямо 2014 г., предупредиха от СИФ.

През последните пет години се наблюдава подобрение при достъпа и сигурността на енергията. Ала твърде много нации все още разчитат на въглищната енергия за захранването на енергийните си системи. Затова екологичните ползи от развитието на ВЕИ са нищожни. Големите икономики не успяват да променят коефициента на енергийната интензивност – количеството енергия, използвана за единица БВП – през последните години. Това, според проучването, е фактор, който ще бъде от решаващо значение за развитието на една по-зелена и по-ефективна глобална икономика.

Нужни са радикални и спешни действия, за да се промени пътят на глобалното енергийно развитие в посока устойчивост и декарбонизиране, подчерта Роберто Бока, който дивизията на СИФ за бъдещи енергийни сисстеми. “Нуждаем се от бъдеще, в което енергията е достъпна, устойчива и достъпна за всички”, каза той. “Солидният напредък в това да правим енергията достъпна за все повече и повече хора не е достатъчен, за да прикрие по-големите неуспехи, които вече оказват въздействие върху климата и нашите общества.”

Според данните на МАЕ, емисиите на CO2 в световен мащаб са се увеличили с 1,7% през 2018 г.

Според доклада, Швеция е страната, която е най-добре подготвена за цялостен преход към нисковъглеродна икономика. Следват я Швейцария и Норвегия.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*