Бургас заменя старите печки за дърва и въглища с екологични

Община Бургас ще замени поетапно старите печки за дърва и въглища, които замърсяват въздуха с фини прахови частици, с екологични, които работят с алтернативни горива. Това предвижда проектът „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по програма LIFE 2014-2020 на Европейския съюз.

Целта на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване замърсяването с фини прахови частици. Гражданите могат да кандидатстват за подмяна на старите печки на дърва и въглища с нови, на газ или пелети.

През първата фаза на проекта ще се направи подробно проучване на отоплението на домакинствата, като източник на замърсяване на въздуха, и ще бъдат определени районите, в които подмяната на горивната база ще има най-голям ефект върху качеството на въздуха. Ще бъдат доставени и монтирани две стационарни станции за непрекъснат контрол на замърсяването на въздуха с фини прахови частици. Данните от новите два пункта за мониторинг ще бъдат достъпни в реално време за гражданите на Бургас, като те също ще се визуализират на интернет страницата на общината. В допълнение – данните ще бъдат използвани и за разработване на система за ранно предупреждение за очаквано замърсяване – въз основа на математическо моделиране, какво качество на въздуха се очаква в рамките на следващите 2-3 дни.

Във втората фаза на проекта пилотно ще бъдат включени 80 домакинства към алтернативни форми на отопление – използване на пелети или природен газ.

Последната трета фаза включва същинския преход към алтернативни форми на битово отопление за 1914 домакинства в Бургас, които предварително са заявили желание за участие в проекта.

Предоставянето на отоплителните уреди ще бъде абсолютно безвъзмездно за заявилите желание за участие домакинства.

Като първа стъпка Община Бургас започва Кампания за популяризиране на дейностите за насърчаване използването на алтернативни горива за битово отопление и проучване нагласите на гражданите.

За целта е подготвен формуляр „Заявление за намерение“, който може да бъде изтеглен от страницата на администрацията, както и ще бъде наличен в Центровете за административни услуги на Община Бургас. Всички собственици на жилища, които се отопляват с твърди горива – дърва или въглища, могат да попълнят формуляра и да заявят предпочитаната от тях алтернативна форма за отопление. Попълнените формуляри следва да се изпращат в срок до 05.06.2019 г. на електронен адрес: okolnasreda@burgas.bg или да се поставят в определените за това специални кутии във всяка териториална дирекция.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*