Глобалният PV капацитет достига 480 GW

Новодобавеният PV капацитет по света е достигнал 94,2 GW през 2018 г., според Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA). Азия е регионът с най-голям дял на кумулативните фотоволтаични мощности -с около 274,6 GW, следвани от Европа и Северна Америка със съответно 119,3 GW и 55,3 GW.

Така общият инсталиран PV капацитет по света достигна 480.3 GW към края на декември 2018 г., според IRENA.

Азия е континентът с най-голям дял на фотоволтаичните инсталации, възлизащи на около 274,6 GW. По-голямата част от този капацитет се намира в Китай (175,0 GW), Япония (55,5 GW), Индия (26,8 GW), Южна Корея (7,8 GW), Тайланд (2,7 GW) и Тайван (2,6 GW).

Европа е вторият по големина регион. Там е налице общ капацитет 119.3 GW, от които 115.2 GW се намират в Европейския съюз. Най-големите пазари са Германия (45.9 GW), Италия (20.12 GW), Великобритания (13.4 GW), Франция (9.4 GW), Турция (5 GW), Испания (4.7 GW), Холандия (4.1 GW) и Белгия (4,0 GW). Новите допълнения към фотоволтаичните мощности достигнаха 9,5 GW на Стария континент миналата година.

Междувременно Северна Америка е достигнала кумулативен PV капацитет от 55.3 GW, от които 49.6 GW е в САЩ. Мексико и Канада формират останалите 3,1 GW и 2,5 GW.

„Въпреки че растежът на възобновяемите енергийни източници е впечатляващ, преходът към нисковъглеродна електроенергийна система ще изисква повече страни и региони да прилагат не само разширяване на възобновяемите мощности, но и да започнат да пенсионират или да преобразуват повече от съществуващите си електроцентрали, работещи с изкопаеми горива,“ заяви Агенцията.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*