ЕС глоби GE с 52 млн. евро за придобиването на LM Wind Power

Европейската комисия глоби GE с 52 милиона евро за предполагаемо предоставяне на невярна информация във връзка с придобиването на LM Wind Power.

Според Регламента за сливанията на ЕС, Комисията може да налага глоби в размер до 1% от общия оборот на дружеството, ако умишлено или поради небрежност то предостави неточна или подвеждаща информация относно сделката. Във връзка със сливането на 11 януари 2017 г. GE е направила уведомление за предложеното придобиване на LM Wind. Според комисията, в уведомлението GE е заявила, че не разполага с нито една турбина за офшорни приложения с по-голяма мощност от съществуващата в оппортфолиото й 6MW турбина.

Но чрез информация, събрана от трети страни, Комисията е установила, че по същото време GE е предлагала на потенциални клиенти 12MW офшорна вятърна турбина, добавя ЕК. Впоследствие GE е оттеглила първото уведомление на 2 февруари 2017 г. и отново е уведомила Комисията за същата сделка на 13 февруари, включвайки информация за проекта за бъдещата турбина.

Комисията одобри предложеното придобиване на 20 март.

Комисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер обясни, че оценката за дадено сливане и вземането на решение се базират на информацията, която ЕК получава, и затова предварителните данни са важни. „Точната информация е от съществено значение, за да може Комисията да взема решения относно конкуренцията при пълно познаване на фактите. Глобата, наложена днес на General Electric, е доказателство, че Комисията приема много сериозно задължението на компаниите да ни предоставят правилна информация“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*