100% ВЕИ е „икономически конкурентно“ решение

възобновяема енергия

Преходът към 100% енергия от възобновяеми източници по света е икономически конкурентоспособен сценарий спрямо настоящата система, базирана на изкопаеми горива и ядрена енергия, според нов доклад на Energy Watch Group и университета LUT във Финландия.

Проучването е моделирало сценарий за постигане на целта за удържане на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий. Енергийният модел обхваща всички сектори – електроенергията, топлината, транспорта и дори обезсоляването на вода – в периода до 2050 година.

Достигането на 100% дял на възобновяемите енергийни източници ще изисква електрификация на всички енергийни сектори. Това ще означава четири до пет пъти повече производство на електроенергия през 2050 г., отколкото през 2015 г. Производството от възобновяеми източници ще базира почти изцяло от децентрализирани местни и регионални източници.

Потреблението на електроенергия ще представлява 90% от цялото потребление на първична енергия до средата на века. Изкопаемите горива и ядрените инсталации ще бъдат закрити напълно във всички сектори.

Слънчевата енергия ще представлява 69% от енергийната продукция, според доклада. Следват я вятърът 18%, биоенергията 6%, водноелектрическите системи 3% и геотермалната енергия 2%, се казва в доклада.

Той сочи още, че световните емисии на парникови газове в енергийната система могат да бъдат намалени до нула преди 2050 г.

Мерките за постигане на тези цели от страна на правителствата включват насърчаване на секторното коопериране, стимули за частните инвестиции, осигуряване на данъчни облекчения и преустановяване на субсидиите за въглища и изкопаеми горива.

„Резултатите от проучването показват, че всички страни могат и трябва да ускорят мерките си по постигането на настоящите цели на Парижкото споразумение за климата”, казва професорът по соларна икономика в университата LUT – Кристиян Брейер. “Преходът към 100% чисти, възобновяеми енергийни източници е много реалистичен – дори и днес, с наличните технологии.”

Energy Watch Group е независима, нестопанска, безпристрастна глобална мрежа от учени и парламентаристи.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*