MHI разработи ултра-екологичен битов климатик

Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems обяви, че въвежда за първи път в света хладилния агент R454C, който е с изключително нисък потенциал за глобално затопляне, в битови климатични системи от клас 2,5 kW. Компанията прилага патентована технология, която оптимизира потока на хладилния агент в топлообменниците. С това се избягват недостатъците на R454C, като например незадоволителни термодинамични характеристики на топлообменниците, породени от факта, че този хладилен агент представлява многокомпонентна смес.

Вече е разработен прототип на битов климатик с R454C и MHI е в процес на подготовка на пускането му като масов продукт. Климатикът ще бъде пуснат като начало на европейския пазар, където екологичните регламенти са особено строги.

Хладилният агент R454C е с нулев озоноразрушаващ потенциал и потенциал за глобално затопляне с кофициент 146 (прието е, че ри CO2 този коефициент е 1). Стойността за на този показател е приблизително 1/14 и 1/5 от съответните показатели при широко използваните понастоящем хладилни агенти в битовите климатични системи: R410A (2090) и R32 (675). Цялостното въздействие върху глобалното затопляне, използван в прототипа, според фирмата, е 91,3% по-малко от въздействието, което оказват предишни модели на MHI, предназначени за европейския пазар.

R454C е известен като по-екологична алтернатива за хладилен агент при индустриалните и комерсиалните климатизиращи системи. Освен, че не разрушава озоновия слой и е с по-нисък коефициент на потенциала за глобално затопляне, той е нетоксичен и слабо запалим.

През октомври 2016 г. бе подписано „Изменението от Кигали“ към Монреалския протокол, отнасящ се до веществата, разрушаващи озоновия слой. С този акт бяха ускорени световните инициативи, насочени към спиране на глобалното затопляне. Изменението е наречено на името на столицата на Руанда, където на специална среща делегатите постигнаха договореност за постепенно намаляване на употребата на флуоровъглеводородите (HFC) и веществата, които не разрушават озона, но оказват неблагоприятно въздействие върху глобалното затопляне. В допълнение, от 2015 г. насам държавите – членки на Европейския съюз постепенно разширяват регламентите, засягащи продажба и употреба на такива вещества, включително HFC, със стойности на GWP по-високи от 150.

2 коментара

  1. В оригиналното прес-съобщение пише, че този хладилен агент освен положителни неща като да не разрушава озоновия слой, има и някои недостатъци. Но Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems са успели да ги преодолеят с помощта на патентовани технологии. А в статията не е пресъздадено ясно.

  2. „…въвежда за първи път в света хладилния агент R454C…“
    „…С това се избягват недостатъците на R454C…“

    ????????????

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*