1/4 от всички биологични видове са застрашени от изчезване

Земята е на път да загуби 25% от своето биологично разнообразие, предупреди генералният директор на ЮНЕСКО Одри Азулай, обявявйки данните от мащабно проучване за глобална еко-оценка пред повече от 130 правителствени делегации в Париж. „Никой няма да може да твърди, че не е знаел за това“, каза тя.

Проучването включва работата на повече от 400 експерти в най-малко 50 страни, координирани от Междуправителствената научно-политическа платформа за биоразнообразието и екосистемните услуги в Бон, Германия. Анализът се фокусира върху състоянието на природата, екосистемите и начините, по които човекъ взаимодейства с естествения свят, както и проследяването на напредъка по ключови международни инициативи като Парижкото споразумение за изменението на климата, целите за биоразнообразие от Айчи и целите за устойчиво развитие. Проучването разглежда това, което е известно като „петте основни фактора“, водещи до „безпрецедентно изменение на биоразнообразието и екосистемите през последните 50 години“. Става дума за промените в използването на земята, използването на морето, пряката експлоатация на организми, изменение на климата, замърсяването и нахлуване на чужди видове.

Перспективата е мрачна. Около един милион вида, които представляват една четвърт от всички видове на планетата, „вече са на ръба на изчезването, много от тях ва рамките на само няколко десетилетия – освен ако не се предприемат решителни действия за намаляване на интензивността на загубата на биоразнообразие“. Одомашнените животни също не в добра позиция. Към 2016 г. 559 от общо 6199 различни породи животни, използвани за храна и селско стопанство, вече са изчезнали – а около хиляда други са под заплаха.

Скоростта на изчезване на видовете е вече десетократно, а в някои случаи дори стократно по-голяма от тасредната за последните 10 милиона години. Уви, тя ще продължи да се ускорява, ако настоящите ни практики не се променят драстично.

„Въпреки че в повечето случаи на хората се доставят повече храна, енергия и материали от всякога, това все повече става в ущърб на способността на природата да ни предоставя такива ресурси в бъдеще“, се казва в доклада. „Биосферата, от която човечеството като цяло зависи … намалява по-бързо от всякога в човешката история“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*